20 d’octubre: Diumenge 29 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, que heu reunit gent de tots els pobles i llengües en la confessió del vostre nom,

feu que, per la força de l’Esperit Sant, siguin cada cop més els homes i dones, de prop i de lluny,

que trobin en Jesús mort i ressuscitat el sentit ple de les seves vides.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Continuamos la serie de artículos dedicados a las partes de la Eucaristía. Anteriormente habíamos presentado las diferentes partes y hablado de los ritos iniciales. Podéis encontrar los enlaces a los artículos anteriores y a los materiales de consulta en el apartado Per saber-ne més.

Palmo a palmo

Continuem amb la sèrie d’articles dedicats a les parts de l’Eucaristia. Anteriorment havíem fet una presentació de les diferents parts i havíem parlat dels ritus inicials. Podeu trobar els enllaços dels articles anteriors i dels materials de consulta utilitzats a l’apartat Per saber-ne més.

Pam a pam

Audiència General 16 d’octubre 2019

Catequesi sobre els Fets dels Apòstols

Estimats germans i germanes, bon dia!

La salida de Egipto y la manifestación de Dios en el Sinaí son dos momentos culminantes en el libro del Éxodo. El narrador, valiéndose de la descripción de un itinerario, va desgranando eventos y situaciones particulares. En la medida que avanza el itinerario, el trayecto de Egipto hasta el Sinaí está marcado por las pruebas que el Señor enviará a su pueblo durante la estancia en el desierto. Estas pruebas irán preparando al pueblo para la recepción de la Ley.

La sortida d’Egipte i la manifestació de Déu en el Sinaí són dos moments puntals en el llibre de l’Èxode. El narrador, valent-se de la descripció d’un itinerari, va desgranant esdeveniments i situacions particulars. En la mesura que avança l’itinerari, el trajecte d’Egipte fins al Sinaí està marcat per les proves que el Senyor enviarà al seu poble durant l’estada en el desert. Aquestes proves aniran preparant el poble per a la recepció de la Llei.

 

Por razones que no vienen al caso, finalmente el proyecto que presento ahora no se llevará a cabo pero considero que tenía su gracia y puede ser tomado de referencia para pequeñas intervenciones de reformas de presbiterios. Se trata de la reforma del presbiterio de la "Capilla fonda" (Capilla del Santísimo) del templo parroquial de El Carmen de la ciudad de Vic.

La Paraula de Déu diu i ensenya, en el llibre dels Romans (Ro 12, 15), escrit per l’apòstol Pau, “ploreu amb els qui ploren”.

Avui, quan s’ha conegut la sentència del Tribunal Suprem sobre l’anomenat “Procés”, hi ha molta gent al voltant nostre que s’ha entristit en el seu cor. Tal volta, alguns de nosaltres mateixos ens hem entristit. Estic segur que n’hi ha que, oposant-se a tot els que és i significa aquest “procés”, també s’han entristit en el seu interior.

Per raons que no venen al cas, finalment el projecte que presento ara no es durà a terme però considero que tenia la seva gràcia i pot ser pres de referència per a petites intervencions de reformes de presbiteris. Es tracta de la reforma del presbiteri de la “Capella fonda” (Capella del Santíssim) del temple parroquial de El Carme de la ciutat de Vic.