Shantideva, savi i erudit budista del segle VIII, diu: “Contempla els altres com si fossin part del teu propi cos. Així com consideres cada part del teu cos com el teu cos i les protegeixes totes del dolor, tots els éssers han de ser igualment protegits”. En cas contrari, seria com si l’estómac, per exemple, volgués funcionar per sí mateix, independentment de la resta del cos, procuraria, aleshores, el seu propi benefici i menjaria indefinidament.

Audiència General 20 d’abril 2022

Catequesi sobre la Vellesa  

Estimats germans i germanes, bon dia!

El capítulo 20 del evangelio de Juan, después de narrar la visita al sepulcro de Pedro y el discípulo amado y la aparición a María Magdalena, explica una doble aparición de Jesús a los discípulos; es este el pasaje que leemos en el evangelio de este domingo (Jn 20,19-31).

El capítol 20 de l’evangeli de Joan, desprès de narrar l’anada al sepulcre de Pere i el deixeble estimat i l’aparició a Maria Magdalena, explica una doble aparició de Jesús als deixebles; és aquest passatge que llegim a l’evangeli d’aquest diumenge (Jn 20,19-31).

La asociación "Héloïse" con sede en París fue creada por el bien conocido pedagogo Philippe Meirieu y actualmente la preside Francine Vaniscotte. Está coordinando unos itinerarios culturales que buscan ser reconocidos por el Consejo de Europa, basándose en localidades en las que las grandes figuras de la pedagogía europea han dejado huella. Estos itinerarios europeos quieren contribuir a preservar el patrimonio educativo de estos pedagogos poniéndolo al alcance de la ciudadanía en general, pero también de educadores o de cualquier persona interesada en la pedagogía.

L’associació  "Héloïse" amb seu a París va ser creada pel ben conegut pedagog Philippe Meirieu i actualment la presideix Francine Vaniscotte. Està coordinant uns itineraris culturals que busquen ser reconeguts pel Consell d’Europa, basant-se en localitats en les quals les grans figures de la pedagogia europea han deixat empremta. Aquests itineraris europeus volen contribuir a preservar el patrimoni educatiu d’aquests pedagogs posant-lo a l'abast de la ciutadania en general, però també d’educadors o de qualsevol persona interessada en la pedagogia.

Amb l’arribada del bon temps iniciem el lliurament de premis del 16è Concurs de Fotografia FEAC – Santillana, que ha comptat amb 306 fotografies lliurades per part de 73 participants provinents de 24 centres educatius.

Enguany, els guanyadors són els següents: 

Premis de categoria Familiar

1r premi: “Àvia, juguem?” de Miquel Ferrer – Jes´ús Maria i Josep

2n premi: “Fotosíntesi” d’Eduard Selva (Vedruna Escorial Vic)

3r premi: “Teguise” de Eugenio Mondéjar (Pureza de Maria)

No hay resurrección si antes no ha habido muerte. Sin Viernes Santo no hay Pascua. Jesús anticipa este principio con claridad: «Si el grano de trigo, cuando cae a tierra, no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto» (Jn.12,24). La fecundidad espiritual implica muerte, desasimiento, dolor, duelo… No se puede llegar a la meta sin recorrer el camino. Se quiere alcanzar la Tierra Prometida sin atravesar el desierto durante cuarenta años. El itinerario de la espiritualidad cristiana no prescinde de las etapas fundamentales.

No hi ha resurrecció si abans no hi ha hagut mort. Sense Divendres Sant no hi ha Pasqua. Jesús anticipa aquest principi amb claredat: «Si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda ell tot sol, però si mor, dona molt de fruit» (Jn 12,24). La fecunditat espiritual implica mort, despreniment, dolor, dol… No es pot arribar a la meta sense recórrer el camí. Es vol aconseguir la Terra Promesa sense travessar el desert durant quaranta anys. L’itinerari de l’espiritualitat cristiana no prescindeix de les etapes fonamentals.

Si tingués un parell de vides més, faria una tesi doctoral sobre tot l’entramat religiós, social i cultural que es mou en les diverses associacions que tenen cura del les ermites del país i el valor que aporten. Atès que no tinc aquesta disponibilitat, de moment m’he d’acontentar en fer breus aproximacions o deixar-les citades en aquest blog.