Si hace tiempo seguís este blog, ya sabréis que últimamente estamos repasando las diferentes partes de la misa, y sabréis también que en esta ocasión deberíamos hablar de la comunión, momento muy importante de la celebración.

Sin embargo, hemos decidido hacer una parada en este recorrido y hablar de un grupo de personas que, en colaboración con los párrocos, trabajan para que toda persona que participe en una celebración pueda vivir un encuentro con Jesús. Nos referimos a los equipos de liturgia de las parroquias.

Equipos de liturgia: hacer celebraciones significativas

La carta a los Romanos termina con una exhortación encaminada a orientar el comportamiento que debe tener la comunidad cristiana. Un fragmento del tramo final de esta exhortación (Rm 15,4-9) lo leemos en la segunda lectura de este domingo.

El doctor Albert Florensa planteja la diferència entre informació i coneixement, així com la seva aplicació al món digital.

La carta als Romans acaba amb una exhortació encaminada a orientar el comportament que ha de tenir la comunitat cristiana. Un fragment del tram final d'aquesta exhortació (Rm 15,4-9) el llegim a la segona lectura d'aquest diumenge. 

L’Editorial Baula vol compartir amb els pares i mares, educadors, docents i catequistes la Col·lecció Bíblia i Escola, que està pensada perquè els infants  de 5 a 11 anys coneguin millor els personatges i les històries que narra la Bíblia i s'adonin que tenen molt a veure amb el que ells viuen.

“Tots tenim un àngel” és la campanya que un any més ha llençat Càritas Catalunya per aquest Nadal. Amb aquest lema es vol destacar el poder transformador que totes les persones tenim per canviar alguna cosa del nostre entorn que no ens agrada, que ens preocupa o que, senzillament, ens interpel·la. A més, aquest poder també ens capacita per ajudar i donar qualsevol tipus de suport a les persones que més ho necessiten.

Conèixer relats per a conèixer els moments més importants del naixement de Jesús, la seva família i els seus amics. El podeu descarregar, aquí:

La contaminació mediambiental, segons els científics experts en el tema, està causant un augment de la temperatura mitjana de la terra per l'efecte hivernacle que provoca, que afecta greument els ecosistemes, el clima i augmenta el nivell del mar a causa del desglaç dels pols. Per tant, cal posar remei d'alguna manera a les emissions que provoquen l'efecte hivernacle.

D’aquest tema ja n’he parlat altres cops. Però em permetreu que hi torni. És que em sembla una anomalia molt notable en la nostra litúrgia...

Oi que em deixes desfogar-me?

És que ja estic cansat d’escoltar “i tu, més!!”, “i vosaltres, més!!”. Aquestes expressions massa vegades són la resposta a una crítica o a un atac dialèctic contra una persona, una facció, un partit o una col·lectivitat.

Ets un cara dura... i tu més. Sou uns corruptes... i vosaltres més.  Quina violència... i que no veus la vostra. És a dir, la millor manera de no respondre a una crítica consisteix a atacar el possible contrari  augmentant la mateixa crítica precisament en ell.