Si s’hagués de cercar l’equivalent bíblic al petit ritual que es produeix quan en un canvi de govern el ministre sortint entrega la cartera al ministre que entra haurien d’anar a parar al relat on el profeta Elies fa el traspàs dels seus dons profètics al seu successor el profeta Eliseu.  Aquest relat el llegim a la primera lectura d’aquest diumenge (1Re 19,16b.19-21).

Voldria compartir breument la reflexió que vaig fer en el marc del I Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència que es va celebrar a Barcelona els dies 2 i 3 de juny d’aquest any.

L’article 18 dels drets humans diu: "Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col·lectiva, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança."

Passat demà, dimecres, finalitza el curs lectiu. La setmana passada, els alumnes dels ensenyaments postobligatoris s’afrontaren a les proves d’accés a la universitat, i a hores d’ara resten pendents dels resultats. Així, els milers d’alumnes que ens han acompanyat al llarg d’aquests mesos s’acomiadaran de la comunitat educativa, per a iniciar les vacances d’estiu. A tots els desitgem un reparador descans. Per al personal de les escoles, encert i salut en els dies que encara resten de feina.

Dilluns passat esmentava en aquesta pàgina el fet que en el món hi ha molt de mal, molts homes i dones que, tristament, no tenen cap escrúpol a fer molt de mal a altres homes i dones per aconseguir allò que volen, i que acostumen a ser sobretot grans beneficis econòmics.

(Jordi Cussó) A la cova de Betlem, en aquell infant que ha nascut, hi ha en germen, tot el que és l’evangeli, la revelació de Déu Pare a través del seu Fill Jesús... (Llegir més)

Audiència General 15 de juny 2022

Catequesi sobre la Vellesa

El servei alegre de la fe que s’aprèn en l’agraïment

Estimats germans i germanes, bon dia!

En la primera lectura de la festividad del Cuerpo y la Sangre del Señor se lee un pasaje del libro del Génesis 814,18-20) introducido, algo forzadamente, en las narraciones sobre Abraham. El interés de la lectura estriba en la presencia de Melquisedec y su ofrenda de pan y vino que la teología cristiana ha entendido como una prefiguración del pan y vino eucarísticos.

A la primera lectura de la festivitat del Cos i la Sang del Senyor es llegeix un passatge del llibre del Gènesi 814,18-20) introduït, una mica forçadament, en les narracions sobre Abraham. L’interès de la lectura rau en la presencia de Melquisedec i la seva ofrena de pa i vi que la teologia cristiana ha entès com una prefiguració del pa i vi eucarístics.

El último libro de Andrea Riccardi trata del cristianismo y la Iglesia hoy. Su título “La Iglesia arde. La crisis del cristianismo hoy: entre la agonía y el resurgimiento”. Parte de un símbolo como fue el incendio de Nôtre Dame como metáfora del cristianismo de nuestro tiempo, sobre todo en Europa.

El darrer llibre d’Andrea Riccardi tracta del cristianisme i l’Església avui. El seu títol “La Iglesia arde. La crisis del cristianismo hoy: entre la agonía y el resurgimiento”. Parteix d’un símbol com va ser l’incendi de Nôtre Dame com a metàfora del cristianisme del nostre temps, sobretot a Europa.