Vivir conlleva crecer y también desarrollarse a lo largo del ciclo vital. Cuando el desarrollo se da en todas las dimensiones humanas, es decir cuando es integral, la vida tiene más plenitud. La encíclica del Papa Francisco Frattelli Tutti trata en diferentes momentos del desarrollo humano integral. Algunos de los puntos a los que hace referencia al mismo:

"Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente" (FT, 107).

Viure comporta créixer i també desenvolupar-se al llarg del cicle vital. Quan el desenvolupament es dóna en totes les dimensions humanes, és a dir quan és integral, la vida té més plenitud. L’encíclica del Papa Francesc Frattelli Tutti parla en diferents moments del desenvolupament humà integral. Alguns dels punts als que hi fa referència:

“Tot ésser humà té dret a viure amb dignitat i a desenvolupar-se integralment” (FT, 107).

“Hi ha regles econòmiques que van resultar eficaces per el creixement, però no així per el desenvolupament humà integral” (FT, 21).

Seguimos leemos en la segunda lectura de estos domingos de Pascua fragmentos de la 1ª. carta de Juan; hoy toca leer unos versículos del capítulo 4º (Jn 4,7-10). Dos temas predominan en estos versículos: el amor que debe presidir las relaciones con los hermanos y la comunión con Dios que se establece entre los que se aman entre ellos y confiesan que Jesús es el Hijo de Dios.

Seguim llegim a la segona lectura d’aquests diumenges de Pasqua fragments de la 1ª. carta de Joan; avui pertoca llegir uns quants versets del capítol 4rt (Jn 4,7-10). Dos temes predominen en aquests versets: l’amor que ha de presidir les relacions amb els germans i la comunió amb Déu que s’estableix entre els que s’estimen entre ells i confessen que Jesús és el Fill de Déu.

A les acaballes del mes de març, la Comissió de Peticions del Parlament Europeu mantingué una reunió monogràfica on abordà les peticions d’empara i denúncia d'incompliment davant el Parlament Europeu i la Comissió Europea, que presentà la plataforma Más Plurales per la tramitació irregular i el contingut de la LOMLOE, contrari a la Carta de Drets de la Unió Europea, específicament pel que fa als drets educatius.

Enguany, en el calendari Julià, la Pasqua s’escau el 2 de maig. Aquest any 2021, s’ha hagut d’esperar a la segona lluna plena de l’inici de l’equinocci de primavera, per proclamar la Resurrecció de Crist.

 

 

Em va fer il·lusió, veure com la Sílvia Pérez Cruz recuperava la cançó de Chicho Sánchez Ferlosio “Gallo rojo, gallo negro”, també anomenada “Los dos gallos”. La cançó jo la vaig conèixer pel disc d’una amiga que no sé com es deia –el disc, l’amiga sí que ho sé– i que era un recull de cançons de la guerra i de l’antifranquisme. D’aquell disc, em van quedar gravades al cap (i a l’ànima) aquesta i el “Santa Bárbara bendita”, dels miners asturians.

Miquel Molina, Director adjunt de La Vanguardia, el passat 29 d’abril, formulava la següent i interessant pregunta: “¿En qué momento se nos fué de las manos la Sagrada Família?” y seguia el subtítol  “Da la sensación que el templo va a dinamitar la escala de Barcelona tal y como la conocemos”.

Quan el dilluns, 8 de març, el Diario del Alto Aragón anunciava que les 111 obres i peces d’art serien traslladades de forma immediata de Lleida a Barbastre, el titular de la notícia era aquest: «El decret de la Signatura Apostòlica es complirà 14 anys després de la seva emissió». I duia com a subtítol: «La demanda de la DGA i el Bisbat, presentada fa tres anys, ha resultat més eficient i decisiva». El decret (no sentència) de la Signatura Apostòlica: vet aquí la mare dels ous! El decret que manava que es complís el del nunci Lajos Kada