Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Recentment s’ha celebrat un congrés sobre les encícliques “Mater et Magistra” i “Caritas in veritate” organitzat a Roma pel Consell Pontifici de Justícia i Pau. La seva conclusió principal és que, en un món globalitzat, és necessari globalitzar la justícia social. Per aconseguir-ho calen noves regles que també han de ser globals: evitar la competències deslleial entre països i crear sistemes de seguretat social en els països acollidors dels processos de deslocalització. Els drets laborals no es poden separar dels drets civils i polítics. Per això cal exigir el respecte d’aquest drets laborals en tots els països de l’economia global.

Per atendre les noves demandes del mercat global cal impulsar polítiques unitàries que abastin àmbits com la política, l’economia, les polítiques socials i fiscals, el desenvolupament i la salvaguarda del medi. Cal millorar les coordinacions entre països perquè les seves polítiques siguin més unitàries. Per fer-ho possible s’ha de desenvolupar un pensament moral que afavoreixi aquesta visió unitària de les polítiques per tal que siguin realment globals i efectives. Aquest renovellament moral ha d’afavorir la globalització de l’economia social i la universalització d’una democràcia substancial, social i participativa. Aquesta nova moral per un món global ha de basar-se en un ethos obert a la transcendència, animat per la fraternitat i la lògica del do, sustentat en un quadre jurídic i ètic fonamentat en drets i deures referits a una llei moral universal.

En aquest context, la Doctrina Social de l’Església esdevé un referent útil per orientar les respostes socials dels cristians. És temps de problemes nous que reclamen respostes noves per tal d’estendre l’acció dels cristians a favor de la justícia i la seva participació activa en la transformació del món.