Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Jesús de Natzaret fou condemnat a mort, entre altres raons, per haver transgredir la Torà. Els jueus eren molts escrupolosos en l’acompliment de la Llei mosaica. En realitat, la identitat d’Israel estava associada al seguiment del complex sistema de preceptes normatius d’aquesta llei. Vulnerar algun d’aquests preceptes era interpretat com un atemptat a la pròpia essència de pertinença al poble escollit per Déu. Hi ha un relat del Nou Testament, que avui s’ha escoltat en la missa dominical, on es veu com Jesús guareix a un leprós que dóna la volta a aquesta visió tancada de la Llei. És el relat de Marc sobre la guarició d’un leprós (Mc 1,40-45). És cert que aquesta guarició té varis nivells de lectura però, de tots ells, m’agrada destacar, tal com ha fet el rector de la parròquia de santa Maria del Taulat, Francesc Romeu, el missatge de transgressió de la Llei que conté el gest de Jesús de tocar el leprós amb la ma per guarir-lo.

Anem al relat de Marc. L’escenari és un leprós que surt a l’encontre de Jesús i aquest el toca per curar-lo. La lepra era considerada per la tradició de la Torà com un càstig diví associat als pecats comesos un individu o algun dels seus progenitors. La malaltia era una maledicència divina i no es podia fer-hi res. Socialment era considerada una infermetat contagiosa i els leprosos vivien exclosos de la societat per por del contagi. Ningú podia relacionar-se amb els leprosos i aquests havien d’evitar tot contacte amb les persones sanes. Per això, la presentació de la guarició que fa Marc capgira aquesta marc de referència. Quan el leprós es dirigeix a Jesús trenca la prohibició de la llei jueva perquè la normativa li prohibia aquest gest. Però Jesús, també transgredeix la llei per acostar-se al leprós i tocar-lo. En el seu gest hi ha el missatge: més que seguir la Llei al peu de la lletra el que cal és acollir els marginats i els exclosos, atendre les seves demandes i guarir-los per alliberar-los del seu patiment. En aquest gest es condensa el missatge de Jesús: per damunt de tota llei que margina hi ha l’amor que sana.