Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

A un temps prudencial de la visita del Papa Francesc a Egipte s’han anat coneixent alguns detalls de la recepció d’aquesta visita en la comunitat musulmana. Un fet rellevant de la visita fou de l’acte a favor de la pau fet a la universitat de d'Al Azhar on el seu imam rector, Ahmad Al Taib, pronuncià un important discurs. El rector destacà que la violència perpetrada en nom de la religió era una "falsificació idolàtrica de Déu", amb una al·lusió no explícita però transparent al terrorisme i a les guerres de matriu islàmica. Al Taib fou clar i contundent "no hi ha cap raó que justifiqui" llevat les connexions amb "el comerç i la venda d'armes". Segons les paraules del rector, no hi ha un fonament islàmic dels actes terroristes perpetrats en nom de l’islam. No pel fet que hi hagi "petits grups de seguidors" que siguin terroristes i es presentin com musulmans s’ha de concloure que l’islam és violent.

Les afirmacions de l’imam d'Al Azhar han estat molt criticades per corrents obertes de l’islam. L’intel·lectual musulmà egipci, Islam Al Behairy, condemnat a un any de presó per unes anteriors crítiques a aquesta universitat, acusa a Ahmad Al Talib a fer una anàlisi molt superficial i fals del problema. Per altra part, no li estranya atès el poc interès d’aquesta universitat de contribuir amb els seus ensenyament a "eradicar" el fanatisme de l'islam i "reemplaçar amb una visió més il·lustrada del món". Aquest intel·lectual, en una entrevista a "Àsia News", l'agència online del Pontifici Institut de les Missions Estrangeres, ha dit que l’enfoc del rector de la universitat Al Azhar no afronta el problema real de l’islam que és reconèixer que en la “jurisprudència islàmica clàssica hi ha textos que inciten a la violència”. Hi ha persones que es “creuen aquests textos i a partir d’ells maten. És senten justificats per uns textos que els donen carta blanca per matar qualsevol, és a dir, per la simple raó que posseeixen una fe indestructible en base a la qual honoren Déu immolant-se i matant a moltes altres persones al mateix temps”. Aquest intel·lectual retopa a Al Taib que la violència islàmica no és una qüestió de tràfic d'armes sinó el resultat d’un problema més fons.

Per Islam Al Behairy  el punt de vista d’Al Tayb, i similars, mai es podrà posar fi a la violència islàmica. El que cal fer especialment en la universitat Al Azhar, opinia aquesta intel·lectual egipci, és impedir la difusió de llibres escrits per determinats imams de l'Edat Mitjana presentant-los com si fossin un llegat del veritable islam. Cal denunciar que el contingut d’aquests llibres és el que posa en pràctica l’Estat Islàmic al peu de la lletra i fins a l'últim punt. Si de veritat es vol, afirma Islam Al Behairy, acabar amb el que està succeint el que hauria de fer el rector de la universitat Al Azhar és escoltar als pensadors que fan una segona lectura d'aquests textos i diuen sense temor que el que hi ha escrit en ells no correspon a la veritat. Però hi ha por en l’islam oficial a donar aquest pas. El món musulmà, tal como diagnosticà el papa emèrit Benet XVI “es troba avui, amb gran urgència, davant d'una tasca molt similar a la que als cristians va ser imposada a partir dels temps la Il·lustració i que el Concili Vaticà II - com a fruit d'una llarga i fatigosa cerca - ha plasmat en solucions concretes per l'Església catòlica”. Aquest és el camí a seguir.