Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

 
La història avança. Quan fa uns anys el Consell Evangèlic de Catalunya parlava d’un Consell Assessor pels Afers Religiosos i d’una Comissió Parlamentària sobre Llibertat Religiosa semblava que no tocàvem de peus a terra. El que ahir era només una veu profètica avui s’ha transformat en una proposta de treball. Aquests darrers dies els diaris s’han fet ressò de la voluntat del nou Govern d’anomenar l’esmentat Consell Assessor.
Aquest és un signe clar que la història avança i, en aquest cas contret, que ho fa positivament.
Però perquè el resultat sigui l’esperat hem d’estar atents a la història i als canvis que s’han produït a Catalunya en els darrers anys en l’àmbit religiós. En aquest sentit, cal valorar positivament el que ha recollit en matèria religiosa el programa electoral del nou Govern. I cal també valorar positivament la tasca de les persones que l’han escrit, ja que aquesta línia de treball és en la que hem d’aprofundir.
El Consell Assessor pot ser un instrument molt positiu en la construcció d’aquest nou paradigma o pot ser una amenaça, si les principals confessions del país no s’hi troben representades.  
En altres paraules: el Consell Assessor pot ser una Oportunitat o una Amenaça.
Les trucades que he rebut aquests dies m’han fet palesa la seva preocupació i jo m’he compromès a deixar-ne constància.
Recordo que fa uns anys davant de la iniciativa del Consell Evangèlic per tal que en el Parlament de Catalunya es constituís una Comissió de Llibertat Religiosa, alguns partits polítics van posar sobre la taula la dificultat de constituir-la però que una possible sortida a aquest impediment fóra promoure un Intergrup de Llibertat Religiosa.
Finalment, com és obvi, no es va aconseguir ni la Comissió ni l’Intergrup.
Què vull dir amb això?
Que quan es proposa la creació d’un Consell Assessor és perquè sigui un òrgan que contribueixi a una millor gestió del fenomen religiós a Catalunya. Des del meu parer no es tracta de dotar-nos d’un organisme més, sinó d’un organisme de cooperació entre l’Administració Catalana i les principals Confessions Religioses.
I, perquè estic convençut que serà així, només em resta felicitar el Govern per la seva iniciativa i per la intencionalitat de la seva iniciativa.
Estic convençut que els fets no em desmentiran.