Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La Comissió de Coordinació de la FEREDE, la federació de les esglésies protestants, s’ha tornat a reunir.  Aquesta Comissió està integrada pels membres de la Comissió Permanent, els Consellers dels Serveis Centrals i els representants dels Consells Evangèlics.

La funció d’aquesta Comissió de Coordinació, a més del que anuncia el seu nom, és promoure, consensuadament, iniciatives de futur.

I aquesta és la paraula clau: ”consensuadament”.

Tant els òrgans centrals de la federació protestant com els Consell Evangèlics autonòmics no són una organització jeràrquica, ni jerarquitzada, que pren les seves decisions, d’obligat compliment, sense escoltar. Aquests espais de presa de decisions no només prenen els seus acords democràticament, sinó que cerquen, en tot moment, el màxim consens. Cerquen el consens  perquè les unanimitats no són ni fàcils d’aconseguir ni gaire recomanables.

Alguns crítics, que n’hi ha per totes bandes, opinen que les decisions no es prenen amb la celeritat que caldria.

El que plantegen com a crítica, des del meu punt de vista, és una de les virtuts de l’estructura de l’Església Protestant.

Les decisions de l’Església Protestant en aquest país es prenen per consens democràtic i aquesta metodologia de treball requereix temps.

El que es pretén d’aquesta manera és evitar imposar cap decisió, com a signe i senyal d’una Església saludable.

La no jerarquització de les estructures protestants estableix una dinàmica de diàleg permanent que obre un procés continuat d’enriquiment i de respecte mutu.

Aquesta és una de les virtuts d’aquest tipus d’estructures.

D’aquesta manera s’avança més lentament però amb més cohesió interna, amb més democràcia participativa i amb més transparència.

A la curta pot ser que es perdi en rapidesa però, amb aquesta manera de treballar, s’evita caure en precipitacions.

En definitiva, un sistema de presa de decisions fonamentat no només en la democràcia participativa i la transparència sinó en el consens que està portant a un procés d’unitat interna que cal posar en valor.