Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Armand Puig) El Concili Vaticà II va fer emergir una generació de teòlegs que s’havien preparat durant la dècada dels cinquanta i que, arribat el Concili, estaven a punt per entendre’l i fer-lo entendre. Són ells els qui van fer possible la creació de les dues seccions de la Facultat de Teologia l’any 1968. Ràpidament mossèn Rovira va convertir-se en una de les icones de la teologia catalana, com a professor del tractat de Déu, al costat del pare Vives, un altre dels grans, que fa poc ens va deixar.

El mestratge del doctor Rovira Belloso ha configurat tota una generació d’estudiosos de la teologia. La seva veu s’ha deixat sentir en la recerca i la divulgació, al centre i a la frontera. Ha parlat per als de prop i per als de lluny. Home arrelat a la realitat, ha entrat en el tema de la cultura, ha ajudat a interpretar el món, ha mostrat amb solidesa els fonaments de la fe i ha gosat atansar-se al Déu Inefable des del Déu encarnat.

Home savi amb la saviesa del seny i de la creu, ha elaborat una teologia propera i profunda, amable i rigorosa. Li’n donem les gràcies i, des de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i les seves tres facultats eclesiàstiques, li diem: Ad multos annos.

Armand Puig és rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià