Vés al contingut

<p><img src="/sites/default/files/userfiles/image/agulla/CIE.jpg" width="326" height="300" align="bottom" alt="" /></p>
<p>Quim Pons, forma part de la Plataforma d&rsquo;Entitats Cristianes amb els Immigrants.</p>
<p>En el moment que llegeixes aquestes l&iacute;nies, unes 2.500 persones es troben internades en els vuit Centres d&rsquo;Internament per a Estrangers (CIE) que es troben a l&rsquo;estat espanyol. Es tracta de persones privades de llibertat pel fet de no disposar de perm&iacute;s de resid&egrave;ncia. No han com&eacute;s cap delicte, tan sols una falta administrativa.&nbsp;</p>
<p>Per&ograve;, &iquest;qu&egrave; s&oacute;n aquests centres? La llei ens parla &ldquo;d&rsquo;establiments tancats &nbsp;de car&agrave;cter no penitenciari&rdquo; en el que es tanca persones que es troben al nostre pa&iacute;s sense la necess&agrave;ria autoritzaci&oacute; administrativa de resid&egrave;ncia. Parlant clar, parlem de presons per a immigrants sense papers. Actualment a Espanya hi ha vuit centres d&rsquo;internament: a Madrid, Barcelona, Val&egrave;ncia, M&uacute;rcia, Algeciras, La Palmas, Fuerteventura i Tenerife. L&rsquo;internament &eacute;s una mesura cautelar per tal de garantir que es portar&agrave; a terme l&rsquo;ordre d&rsquo;expulsi&oacute; que ha decretat un jutge. L&rsquo;&uacute;nica privaci&oacute; que s&rsquo;hauria de donar en aquests centres &eacute;s la de &ldquo;llibertat ambulat&ograve;ria&rdquo;, tanmateix, la realitat ens parla de moltes altres privacions que afecten a drets fonamentals de la persona.</p>
<p>&iquest;Com s&rsquo;arriba a un CIE? Segons la legislaci&oacute; vigent, l&rsquo;internament en aquests centres s&rsquo;hauria d&rsquo;aplicar com a &uacute;ltim recurs i el m&iacute;nim de temps possible, arribant a un m&agrave;xim de 60 dies. Tanmateix, la praxi ens parla d&rsquo;una altra realitat. Actualment s&rsquo;est&agrave; internant moltes persones sense tenir en compte les situacions personals de cada cas, provocant amb aquesta mala pr&agrave;ctica veritables drames humans. No oblidem que la sanci&oacute; per falta administrativa d&rsquo;estada irregular hauria de ser una multa, i en la majoria dels casos es resol amb una ordre d&rsquo;expulsi&oacute;. Segons la legislaci&oacute; vigent, no s&rsquo;hauria de procedir a l&rsquo;internament quan es tracta de persones que han tingut resid&egrave;ncia de llarga durada, persones que estan rebent una prestaci&oacute; social, dones embarassades quan l&rsquo;execuci&oacute; de l&rsquo;expulsi&oacute; pot posar en risc la salut de la mare o l&rsquo;infant, persones amb malalties cr&ograve;niques i persones amb menors al seu c&agrave;rrec. Tanmateix, aix&ograve; no es compleix sempre i amb certa freq&uuml;&egrave;ncia trobem persones internades en aquests sup&ograve;sits. Aquesta mala pr&agrave;ctica d&rsquo;ingressos, porta al fet que el 47% de les persones ingressades en els CIEs no siguin expulsades. Es a dir, s&rsquo;estan internant moltes persones que mai no haurien d&rsquo;haver entrat a un CIE! Aquest alt percentatge de persones que finalment no s&oacute;n expulsades, posa en entredit l&rsquo;exist&egrave;ncia d&rsquo;aquestes centres. &iquest;No es podrien considerar abans les circumst&agrave;ncies personals de cada cas i aix&iacute; estalviar-nos tantes situacions de patiment innecessari? Cal denunciar que no s&rsquo;apliqui el principi de proporcionalitat a l&rsquo;hora d&rsquo;aplicar la just&iacute;cia en aquests casos.&nbsp;</p>
<p>&iquest;Quina &eacute;s la situaci&oacute; a l&rsquo;interior dels CIEs? En traspassar les tanques d&rsquo;aquests centres d&rsquo;internament, el que es veu &eacute;s el drama que viuen molts homes i dones. Paraules com desconcert, confusi&oacute;, rebel&middot;li&oacute;, desesperan&ccedil;a, ruptura, trencament... expressen el l&rsquo;estat de xoc psicol&ograve;gic que viuen aquestes persones i els seus familiars. Les condicions de vida en aquests centres s&oacute;n molt m&eacute;s dures que les que es donen en un centre penitenciari. Esdevenen una immensa sala d&rsquo;espera on les hores es fan eternes. Amb un model de gesti&oacute; policial, es donen tractes poc respectuosos per part d&rsquo;alguns policies. L&rsquo;angoixa de sentir-te separat bruscament dels teus &eacute;ssers estimats i la &nbsp;tensi&oacute; de no saber quan t&rsquo;expulsaran, en qualsevol moment, sense previ av&iacute;s; la por amb que viuen el sentir-se barrejats, de la nit al dia, amb interns amb antecedents penals; la manca d&rsquo;informaci&oacute; i desatenci&oacute; jur&iacute;dica: &iquest;Per qu&egrave; s&oacute;c aqu&iacute;? No s&oacute;c cap delinq&uuml;ent!; les limitacions en l&rsquo;atenci&oacute; socio-sanit&agrave;ria, les dificultats de comunicar-se amb l&rsquo;exterior... tot aix&ograve; crea en aquestes persones una situaci&oacute; dif&iacute;cil d&rsquo;imaginar per als qui ens trobem a fora.</p>
<p>Per acabar, amb la pres&egrave;ncia d&rsquo;aquests centres, s&rsquo;est&agrave; criminalitzant el rostre de la pobresa en les persones que es troben al nostre pa&iacute;s sense l&rsquo;autoritzaci&oacute; administrativa de resid&egrave;ncia. Des de fa m&eacute;s d&rsquo;un any ,s&rsquo;ha endegat una campanya estatal que, mantenint en l&rsquo;horitz&oacute; l&rsquo;objectiu de tancar els CIEs, est&agrave; lluitant per tal de millorar les condicions d&rsquo;internament i la redacci&oacute; d&rsquo;un Reglament que vetlli pel respecte i exercici dels drets de les persones internades. Cal denunciar, per&ograve;, la manca de voluntat pol&iacute;tica per tirar endavant aquest Reglament que fa m&eacute;s de tres anys que s&rsquo;hauria d&rsquo;haver aplicat.</p>
<p>&nbsp;</p>

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.