Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El dia 6 d'octubre la Fundació Global Ethics per la recerca intercultural i interreligiosa va publicar un manifest que, tristament, ha tingut molt poc ressò en els nostres mitjans de comunicació de masses. És un manifest global d'ètica econòmica en el qual s'analitzen les conseqüències del mercat global i de la crisi que estem patint.

Aquest document, signat per figures tan distingides com Michael Camdessus, Governador Honorari del Banc de França, Hans Küng, President de la Fundació Ètica Global, Mary Robison, Desmond Tutú i Jeffrey Sachs, entre molts altres, és un text que mereix una bona atenció i lectura. Qualsevol se'l pot baixar de la xarxa. La intenció és clara: es tracta de mostrar com les grans tradicions espirituals tenen valors comuns per afrontar els reptes del present i del futur. En l'any 1993 aquesta mateixa Fundació va publicar la Declaració vers una ètica global que és un text consensuat per les grans tradicions religioses i espirituals de la humanitat, que cerca aquells valors transversals i posicions conjuntes a fi i efecte d'acabar amb lacres de la humanitat com la fam, les guerres, la vulneració de drets humans o el desastre ecològic.

Aquest text que comentem està composat per un preàmbul, dotze articles i una conclusió. És breu, lacònic, clar. Tot home de bona voluntat, agnòstic o ateu, tan se val, s'hi pot sentir plenament reconegut, perquè allò que s'hi defensa és tan obvi i essencial que difícilment pot haver-hi diversitat de criteris. Sense ànim de ser exhaustius, m'ha complagut, especialment, la presentació del principi d'humanitat que exigeix, en la línea del Drets humans (1948), respectar tot ésser humà més enllà de les seves opcions, creences o capacitats. En l'article 4 s'hi recull la Regla d'Or: El que no vulguis que et facin a tu, no ho facis als altres. Sembla que aquesta regla, de caràcter formal, perquè no especifica continguts materials, és un lloc comú en les grans tradicions espirituals i religioses. Entre els valors bàsics es subratlla la no-violència, tan present en les tradicions de signe oriental, però també el valor del respecte a la vida (a tota vida). Dins d'aquest paquet dels valors bàsics, també es fa referència a la justícia, a la solidaritat, a la honestedat i a la tolerància.

Aquests valors no són patrimoni ni de dretes, ni d'esquerres, ni dels creients ni dels ateus, tampoc de l'Occident o de l'Orient. Són valors comuns, que estan en aquella intersecció on es juga, vertaderament, la noció d'humanitat.

En un temps com el nostre en el qual la religió estesa per tot el planeta és el neoliberalisme sense ànima, el consumisme salvatge, expressió inequívoca de la buidor de l'ésser, és reconfortant veure com les grans tradicions espirituals i religioses poden aportar solucions i pautes per millorar el món, per criticar les "estructures de pecat" que hi ha en ell. Benvingut sigui aquest nou Manifest. Mentre el món dóna a voltes a les declaracions d'un President d'un club de futbol o a les desventures amoroses d'una actriu fashion, l'essencial queda amagat rere aquest immens núvol de banalitat. El que poden introduir aquestes tradicions és, com a mínim, la categoria de la seriositat, que no és poc.