Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

3 de febrer: Diumenge IV de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Senyor, feu que us estimem amb tot el cor, i que estimem també tots els homes i dones, germans nostres, amb un amor sincer.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

En acabar l’Eucaristia d’aquest diumenge us preguem, Senyor Jesús, que, en sortir d’aquesta església,

sapiguem portar a tothom el goig de la vostra resurrecció que avui hem celebrat.

Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

4 de febrer: Dilluns de la setmana IV del temps de durant l’any

 

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu de l’amor, Pare dels pobres, us preguem avui per tots els qui enmig nostre viuen en la pobresa, i tots els qui han vingut al nostre país buscant una vida millor i no l’han trobada.

Déu de l’amor, Pare dels pobres, feu que, amb la vostra força i amb l’ajuda de totes les persones de bona voluntat, els pobres i desvalguts puguin sortir de la seva situació dolorosa.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

 

Pregària de comiat:

Preguem. Déu fidel, Pare nostre, ja que ens heu alimentat amb el sagrament del Cos i la Sang del vostre Fill,

doneu-nos també de poder-vos servir amb una vida segons el vostre projecte d’amor.

Per Crist, Senyor nostre.

 

5 de febrer: Santa Àgata (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, fortalesa dels qui esperen en vós:

en celebrar avui el martiri de santa Àgata, us preguem que, seguint el seu exemple, donem sempre un bon testimoni del vostre Fill Jesucrist amb tota la nostra vida, tant amb la paraula com amb els fets.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

 

Pregària de comiat:

Preguem. Que l’aliment que hem rebut, Pare, ens ompli de la gràcia de l’Esperit Sant

i ens mantingui ferms en els moments de dubte i d’incertesa.

Per Crist, Senyor nostre.

 

6 de febrer: Sant Pau Miki i companys (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, fortalesa dels qui esperen en vós:

en fer memòria avui de sant Pau Miki i els seus companys, els màrtirs del Japó, que van donar un testimoni admirable de la fe,

us preguem que, seguint el seu exemple, donem sempre un bon testimoni del vostre Fill Jesucrist amb tota la nostra vida, tant amb la paraula com amb els fets.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Senyor Jesús, camí, veritat i vida nostra, que ens heu alimentat amb aquest Pa i aquest Vi que ens uneixen plenament a vós:

us preguem que sigueu sempre amb nosaltres, i ens guieu en la fidelitat al vostre Evangeli.

Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

7 de febrer: Dijous de la setmana IV del temps de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, que voleu que tots els homes i dones se salvin i arribin a conèixer la veritat;

mireu com n’és, d’immensa, la vostra collita i envieu-hi treballadors que prediquin l’Evangeli per tot el món,

a fi que el vostre poble, aplegat per la paraula de la vida i envigorit pels sagraments,

avanci pel camí de la salvació i de l’amor.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Pare amorós, que voleu aplegar tots els vostres fills i filles d’arreu del món en una sola família.

Envieu, us preguem, el vostre Esperit Sant amb la seva força poderosa

perquè la Bona Nova del vostre Fill Jesucrist sigui coneguda arreu de la terra i tothom pugui viure plenament el goig del vostre amor.

Per Crist, Senyor nostre.

 

8 de febrer: Divendres de la setmana IV del temps de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Desvetlleu en el nostre cor, Pare nostre, la consciència del pecat que hi ha en nosaltres, i la necessitat que tenim del vostre perdó.

Feu que, sentint-nos pobres i febles davant vostre, puguem rebre la gràcia de la vostra salvació.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Us preguem, Senyor, que l’Eucaristia que hem celebrat perdoni els nostres pecats i ens faci estimar-vos de tot cor.

Per Crist, Senyor nostre.

 

 

9 de febrer: Dissabte de la setmana IV del temps de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Senyor, vetlleu bondadosament per la vostra família, protegiu-la i defenseu-la, ja que només confia en la vostra gràcia.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Déu nostre, que heu volgut que participéssim d’un sol pa i un sol calze,

feu que visquem de tal manera que, formant tots plegats l’únic cos de Crist,

contribuïm a la salvació del món.

Per Crist, Senyor nostre.