Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Durant l’any - Setmana del 29 de setembre al 5 d’octubre de 2019

 

29 de setembre: Diumenge 26 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu, Pare de la misericòrdia, escolteu la pregària de la vostra Església reunida aquí per celebrar el diumenge, el dia de la resurrecció del Senyor:

perdoneu-li els pecats, concediu-li força per donar veritables fruits de conversió, i ompliu-la de l’alegria del vostre amor.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Déu nostre, que heu cridat els pobres d’aquest món per a ser els hereus del vostre Regne,

feu, us preguem, que la preocupació i l’atenció envers els pobres sigui sempre un signe distintiu de la vostra Església i de cada un dels creients.

Per Crist, Senyor nostre.

 

30 de setembre: Sant Jeroni (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Pare, vós heu fet de sant Jeroni un mestre en el coneixement de la Sagrada Escriptura i un exemple de pregària i d’austeritat de vida;

feu, us preguem, que tota l’Església, i cada un dels cristians,

cerquem cada dia de conèixer i viure més profundament la Paraula de vida que ens heu donat, i de posar-la sempre en pràctica.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Déu fidel, Pare nostre, ja que ens heu alimentat amb el sagrament del Cos i la Sang del vostre Fill,

doneu-nos també de poder-vos servir amb una vida segons el vostre projecte d’amor.

Per Crist, Senyor nostre.

 

1 d’octubre: Santa Teresa de l’Infant Jesús (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu Pare de bondat, en celebrar avui la memòria de santa Teresa de l’Infant Jesús,

que va dedicar la seva vida sencera a vós i va ser model de senzillesa i de confiança en el vostre amor misericordiós,

us preguem que ens ajudeu a viure amb aquesta mateixa senzillesa i confiança, com un nen petit a la falda de la mare.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Que l’aliment que hem rebut, Pare, ens ompli de la gràcia de l’Esperit Sant

i ens mantingui ferms en els moments de dubte i d’incertesa.

Per Crist, Senyor nostre.

 

2 d’octubre: Sants Àngels de la Guarda (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Us preguem, Pare, que els vostres àngels ens guardin en tots els camins i siguin llum en els nostres passos,

per tal que, vivint fidelment a la terra segons el vostre amor,

arribem un dia a la glòria del cel.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Que els vostres fidels, Pare, se sentin sempre acompanyats per vós,

per mitjà dels vostres àngels.

Per Crist, Senyor nostre.

 

3 d’octubre: Dijous de la setmana XXVI del temps de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, que voleu que tots els homes i dones se salvin i arribin a conèixer la veritat;

mireu com n’és, d’immensa, la vostra collita i envieu-hi treballadors que prediquin l’Evangeli per tot el món,

a fi que el vostre poble, aplegat per la paraula de la vida i envigorit pels sagraments,

avanci pel camí de la salvació i de l’amor.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Pare amorós, que voleu aplegar tots els vostres fills i filles d’arreu del món en una sola família.

Envieu, us preguem, el vostre Esperit Sant amb la seva força poderosa

perquè la Bona Nova del vostre Fill Jesucrist sigui coneguda arreu de la terra i tothom pugui viure plenament el goig del vostre amor.

Per Crist, Senyor nostre.

 

4 d’octubre: Sant Francesc d’Assís (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu i Pare nostre, vós ens heu donat sant Francesc d’Assís com un exemple i una crida a viure la pobresa, a creure profundament en la fraternitat, a estimar la natura, i a seguir radicalment Jesús;

feu, us preguem, que seguint les seves petjades, cadascú de nosaltres i l’Església sencera visquem plens del goig del vostre amor i cerquem sempre d’imitar Jesús pobre, humil i germà de tothom.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Us preguem, Pare, que l’Eucaristia que hem celebrat avui tot fent memòria de sant Francesc d’Assís, ens ompli de goig i ens faci ser uns bons testimonis de l’Evangeli.

Per Crist, Senyor nostre.

 

5 d’octubre: Témpores d’acció de gràcies i de petició

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Senyor Déu, Pare amorós, vós vau donar als nostres pares a Israel una terra bona i fèrtil, a fi que hi trobessin descans i benestar,

i amb el mateix amor ens doneu a nosaltres forces per dominar la creació i trobar-hi el nostre sosteniment.

En donar-vos gràcies per les vostres meravelles us preguem que la vostra llum ens faci descobrir sempre

que heu estat vós i no el nostre poder el que ens ha donat la força per crear les riqueses de la terra.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Senyor, vós ens heu aplegat al voltant d’aquesta taula, en la qual edifiqueu la vostra família en la unitat i l’amor.

Enfortiu-nos perquè el nostre esforç cooperi a la construcció de la ciutat terrena

i treballem sense defallir per l’adveniment del vostre Regne.

Per Crist, Senyor nostre.