Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

 

28 de juliol: Diumenge 17 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Oh Déu, origen de tot bé, font de tota santedat i protector dels qui esperen en vós.

Feu que, en tota la nostra vida, siguem bons testimonis de vós enmig dels nostres germans i germanes.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Guardeu, Senyor, el vostre poble aplegat per l’aigua del baptisme i alimentat amb el pa i el vi de l’Eucaristia, i feu que tots els homes i dones de la terra us puguin arribar a conèixer i estimar.

Per Crist, Senyor nostre.

 

29 de juliol: Santa Marta (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Pare, en celebrar avui la festa de santa Marta, que va acollir tan sovint Jesús a la seva casa de Betània juntament amb els seus germans Maria i Llàtzer, i que, davant la mort de Llàtzer, va manifestar una fe profunda en Jesús que és font de vida,

us preguem que ens doneu una fe com la d’ella i, també com ella, un esperit ben acollidor envers els nostres germans i germanes.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Sigueu amb nosaltres, Senyor Jesús, i visiteu-nos amb el vostre amor com visitàveu Marta, Maria i Llàtzer a la seva casa de Betània,

per tal que sapiguem ser sempre acollidors com ho era Marta, i que, com Maria, estiguem sempre atents a la vostra paraula.

Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

 

30 de juliol: Dimarts de la setmana XVII del temps de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Senyor, feu que us estimem amb tot el cor, i que estimem també tots els homes i dones, germans nostres, amb un amor sincer.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

 

Pregària de comiat:

Preguem. Que ens doni vida, Senyor, el sagrament del qual hem participat

per tal que, units a vós, donem bon fruit per a glòria vostra i per al bé dels nostres germans i germanes.

Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

31 de juliol: Sant Ignasi de Loiola (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu, Pare nostre, que vau cridar sant Ignasi de Loiola perquè fos un ferm i fidel testimoni del vostre Fill Jesucrist i es lliurés amb totes les forces a propagar la glòria del vostre nom;

feu, us preguem, que, amb el seu ajut i el seu exemple, siguem també nosaltres bons treballadors del vostre Regne i arribem un dia a compartir amb ell la glòria del cel.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Senyor, que heu volgut que en l’Eucaristia tastéssim ja el banquet del vostre Regne,

conserveu-nos sempre el desig d’aquest aliment que ens dona la vida veritable.

Per Crist, Senyor nostre.

 

1 d’agost: Sant Alfons Maria de Liguori (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Pare, vós ens heu donat en sant Alfons Maria de Liguori un exemple de dedicació al servei pastoral

per fer créixer en l’Església una vida cristiana més fidel a l’Evangeli;

concediu-nos que també nosaltres treballem pel bé dels nostres germans i germanes

i contribuïm a fer de l’Església un testimoni transparent de Jesucrist.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Déu nostre, que heu cridat els pobres d’aquest món per a ser els hereus del vostre Regne,

feu, us preguem, que la preocupació i l’atenció envers els pobres sigui sempre un signe distintiu de la vostra Església i de cada un dels creients.

Per Crist, Senyor nostre.

 

2 d’agost: Divendres de la setmana XVII del temps de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, la fidelitat i l’entrega del vostre Fill fins a la mort ha trencat el cercle de pecat i de mal que tenia sotmesa la humanitat.

Doneu-nos de viure sempre plens d’alegria i d’agraïment perquè, gràcies a aquesta prova tan gran d’amor, podem caminar cap a vós amb el cor obert i alliberat.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Senyor Jesús, vós, per fidelitat al projecte amorós del Pare, us vau fer obedient fins a la mort en el suplici de la creu, i ens vau deixar el pa i el vi de l’Eucaristia com a memorial de la vostra entrega salvadora.

Us demanem que, per la força d’aquest sagrament, caminem pel vostre mateix camí de fidelitat.

Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

3 d’agost: Dissabte de la setmana XVII del temps de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, Pare nostre, que heu escollit Maria per ser la Mare del vostre Fill i li heu donat un cor obert per escoltar la vostra Paraula i ser-hi fidel,

concediu-nos, us preguem, de tenir un cor com el d’ella i feu que, també com ella, sapiguem portar Jesús al món.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Pare nostre, Déu de la pau i de l’esperança, us preguem que Maria, la mare del vostre Fill,

sigui per al vostre poble una estrella lluminosa que ens guiï pels camins de la vida

i ens condueixi fins a la vida eterna.

Per Crist, Senyor nostre.