Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

 

17 de novembre: Diumenge 33 de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Senyor, Déu nostre, feu que puguem servir-vos sempre amb el goig a l’ànima,

perquè la felicitat només es plena i perdurable quan us servim a vós, autor de tots els béns.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Déu, Pare nostre, hem rebut el sagrament del Cos i la Sang del vostre Fill,

i us preguem que aquesta Eucaristia, que ell mateix ens encomanà que celebréssim com a memorial seu, ens faci créixer en el seu mateix amor.

Ell, que viu i regna pels segles dels segles.

 

18 de novembre: Dilluns de la setmana XXXIII de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu del cel, Pare nostre, feu que sapiguem reconèixer la vostra presència en tot allò que en el nostre món és net, just i honrat,

de manera que tot allò de bo que descobrim fora de l’Església, sigui per a nosaltres motiu d’agraïment per la força poderosa del vostre Esperit que no coneix fronteres,

i sigui també estímul en la nostra tasca al servei del vostre Regne.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Alimentats amb el Pa i el Vi de la vida nova, us demanem, Pare,

que no deixem mai de donar-vos-en gràcies i que, plens del vostre Esperit, sapiguem ser en tot moment portadors de pau, de concòrdia i de confiança.

Per Crist, Senyor nostre.

 

19 de novembre: Dimarts de la setmana XXXIII de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Escolteu, Pare, la nostra pregària. Us preguem avui per tants germans i germanes nostres que arreu del món passen fam i moren de fam.

Estoveu el cor dels dirigents del món perquè facin possible que la riquesa arribi a tothom, tal com vós voleu, i feu que també nosaltres, en tot allò que puguem, siguem solidaris amb aquests germans que pateixen.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

  

Pregària de comiat:

Preguem. Hem rebut, Pare, l’aliment de la vida eterna que ens uneix plenament a Jesús el vostre Fill.

Us preguem que, per la gràcia d’aquest do que ens heu fet, ens esforcem cada dia per ser més fidels al seu Evangeli.

Ell, que viu i regna pels segles dels segles.

 

20 de novembre: Dimecres de la setmana XXXIII de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu del cel, Déu fidel, que coneixeu el nostre cor i ens estimeu profundament.

Us preguem que ens porteu sempre ben agafats de la vostra mà,

i ens doneu la vostra força i la vostra gràcia en tot moment,

i sobretot en els moments en què la vida se’ns faci més dura i ens sobrevingui el desconcert i el desànim.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Jesús, pa viu baixat del cel per a la vida del món,

feu que tota la humanitat us descobreixi com l’únic capaç de saciar totes les esperances i tots els anhels d’autèntica vida,

i que els qui creiem en vós desitgem sempre alimentar-nos del pa de l’Eucaristia, que sou vós mateix, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

21 de novembre: Presentació de la Verge Maria (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, Pare nostre, que heu escollit Maria per ser la Mare del vostre Fill i li heu donat un cor obert per escoltar la vostra Paraula i ser-hi fidel,

concediu-nos, us preguem, de tenir un cor com el d’ella i feu que, també com ella, sapiguem portar Jesús al món.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Pare nostre, Déu de la pau i de l’esperança, us preguem que Maria, la mare del vostre Fill,

sigui per al vostre poble una estrella lluminosa que ens guiï pels camins de la vida

i ens condueixi fins a la vida eterna.

Per Crist, Senyor nostre.

 

22 de novembre: Santa Cecília (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, fortalesa dels qui esperen en vós:

en celebrar avui la festa de santa Cecília, cristiana generosa i màrtir de Jesucrist,

us preguem que, seguint el seu exemple,

donem sempre un bon testimoni del vostre Fill amb tota la nostra vida, tant amb la paraula com amb els fets,

i siguem així un cant de lloança al vostre amor.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Us preguem, Pare, que els qui pel baptisme vam ser submergits en la mort de Jesucrist,

visquem ben  units a ell i arribem a compartir un dia la seva resurrecció.

Ell, que viu i regna pels segles dels segles.

 

23 de novembre: Dissabte de la setmana XXXIII de durant l’any

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Senyor Jesús: Maria, la vostra mare, la que us va portar al món,

va seguir-vos tota la vida encara que no sempre entenia el que dèieu i fèieu,

i va acompanyar-vos en el moment tan dolorós i incomprensible de la creu.

Feu que nosaltres, com ella, us seguim en tot moment, també fins a la creu, i puguem així compartir amb ella el goig de la vostra resurrecció i el do del vostre Esperit Sant.

Vós, que viviu i regneu amb Déu Pare en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles del segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Déu, Pare nostre, que ens heu fet seure a la taula del vostre Fill i ens heu alimentat amb la seva Paraula i el seu Cos i Sang,

Concediu-nos, amb l’ajut maternal de Maria, de ser sempre bons seguidors del seu Evangeli.

Per Crist, Senyor nostre.