Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

2 de desembre: Primer diumenge d’Advent

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu de l’amor, Pare dels pobres:

comencem avui el temps d’Advent, el temps de preparació de la vinguda de Jesús el vostre Fill: la seva vinguda fet infant pobre allà a Betlem, la seva vinguda constant en la nostra vida de cada dia, la seva vinguda al final de la història, quan acollirà en el seu Regne tota la humanitat redimida.

Us preguem, Déu de l’amor, que aquest temps que comencem renovi la nostra fe i la nostra esperança, per aprendre a ser cada cop més fidels deixebles del vostre Fill que ve enmig nostre.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem: Hem rebut, Pare, el do de la Paraula i el do de l’Eucaristia, que renoven la nostra vida i ens fan més cristians.

Us agraïm, Pare, l’amor que de tantes maneres ens manifesteu, i us demanem que aquests dons vostres ens ajudin a preparar ben de cor la vinguda del vostre Fill.

Ell, que viu i regna pels segles dels segles.

 

3 de desembre: Sant Francesc Xavier (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Pare, vós heu fet de sant Francesc Xavier un treballador infatigable en l’anunci de l’Evangeli als pobles més llunyans.

Feu que també nosaltres visquem el desig i l’anhel de fer que l’Evangeli del vostre Fill sigui cada cop més conegut i estimat,

per a glòria vostra i per al bé de tots els nostres germans i germanes.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Ens heu alimentat, Senyor Jesús, amb la vostra Paraula, i hem rebut el vostre Cos i la vostra Sang.

Us demanem que, per aquest do que ens heu donat, sapiguem reconèixer la vostra vinguda constantment en tots els moments de la nostra vida.

Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

4 de desembre: Dimarts de la setmana I d’Advent

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu, Pare nostre, que heu amagat els misteris del Regne als savis i als entesos i els heu revelat als senzills.

Doneu-nos un cor senzill per conèixer el camí del vostre Regne i un cor ben disposat per poder rebre aquell que és la vostra Paraula feta carn.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Senyor Jesús, que veniu enmig nostre per mostrar-nos el camí de la vida.

Feu que, mentre caminem en aquest món, hi fem present el vostre amor, el vostre Evangeli, la vostra pau, i siguem per als nostres germans i germanes una llum constant d’esperança.

Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

5 de desembre: Dimecres de la setmana I d’Advent

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Senyor de l’univers, que prepareu per a tots els pobles el banquet joiós del vostre Regne.

Feu que, mentre esperem la vinguda del vostre Fill, treballem perquè es faci realitat la vostra bondat en el nostre món, i tots els homes i dones tinguin ara el necessari per viure dignament i participin, després d’aquest camí terrenal, del goig i la vida del Regne.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Us demanem, Déu i Pare nostre, que l’aliment que hem rebut ens alliberi del pecat i ens prepari per a les festes que s’acosten.

Per Crist, Senyor nostre.

 

 

6 de desembre: Dijous de la I setmana d’Advent

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, creador del món, creador de l’home i de la dona.

En aquest temps d’Advent preparem la vinguda del vostre Fill, fet home com nosaltres, que ve a compartir la nostra mateixa vida.

Feu que, fidels a tot allò que ell ens va ensenyar, tant amb la seva paraula com amb totes les coses que feia,

estiguem a punt perquè, quan arribi i truqui, puguem entrar amb ell en el Regne del cel.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Per l’aliment que hem rebut, Pare, feu que, en aquests dies en què preparem la vinguda del vostre Fill,

sapiguem renunciar a tot allò que ens allunya de vós i cerquem de viure seguint sempre la llum de l’Evangeli.

Per Crist, Senyor nostre.

 

7 de desembre: Sant Ambròs (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Déu nostre, vós heu fet del bisbe sant Ambròs un mestre de la fe i un pastor segons el vostre cor.

Susciteu en la vostra Església mestres com ell i pastors com ell,

perquè el poble cristià avanci en la fidelitat a vós i en el camí que Jesús va obrir amb la seva vinguda enmig nostre.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

 

Pregària de comiat:

Preguem. Ens hem unit a vós, Jesús, Senyor, de la manera més plena, amb aquest aliment que sou vós mateix.

Feu  que, amb la gràcia que ens ens heu donat, preparem la vostra vinguda fent, com vós, tot el que estigui a les nostres mans perquè tots els homes i dones de la terra puguin viure amb felicitat en el cos i en l’esperit, en el camí de la plenitud del vostre Regne.

Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

 

 

8 de desembre: La Immaculada Concepció de Maria (Solemnitat)

 

Pregària d’aplec:

Senyor, Pare nostre, vós heu preparat Maria de Natzaret per a ser Mare del vostre Fill alliberant-la del pecat des del moment de la seva concepció,

i heu fet d’ella un signe lluminós de la netedat i la puresa de cor.

Us demanem que també nosaltres ens allunyem sempre del pecat i del mal, i desitgem de viure el vostre projecte d’amor tal com ella el va viure,

per poder compartir un dia la seva companyia en la vostra vida eterna.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Senyor, Déu nostre, feu que l’Eucaristia de la qual hem participat renovi els nostres cors i ens faci preparar els vostres camins

amb la mateixa fe i confiança amb què Maria va preparar el naixement del seu fill Jesús.

Ell, que viu i regna pels segles dels segles.