Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

1 de desembre: Primer diumenge d’Advent

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, que ens estimeu com un pare i una mare:

en començar avui el temps d’Advent,

us preguem que refermeu els nostres cors

perquè preparem amb fe i esperança la vinguda del vostre Fill

que ve enmig nostre per omplir-nos de vida plena.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem: Hem rebut, Pare, el do de la Paraula i el do de l’Eucaristia, que renoven la nostra vida i ens fan més cristians.

Us agraïm, Pare, l’amor que de tantes maneres ens manifesteu, i us demanem que aquests dons vostres ens ajudin a preparar ben de cor la vinguda del vostre Fill.

Ell, que viu i regna pels segles dels segles.

 

2 de desembre: Dilluns de la setmana I d’Advent

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu gran, que ens estimeu amb un amor immens.

Feu que sapiguem viure aquests dies en què esperem la vinguda del Senyor amb un esperit profund de fe i de pregària,

i així puguem rebre’l amb el cor ben disposat.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Ens heu alimentat, Senyor Jesús, amb la vostra Paraula, i hem rebut el vostre Cos i la vostra Sang.

Us demanem que, per aquest do que ens heu donat, sapiguem reconèixer la vostra vinguda constantment en tots els moments de la nostra vida.

Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

3 de desembre: Sant Francesc Xavier (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Pare, vós heu fet de sant Francesc Xavier un treballador infatigable en l’anunci de l’Evangeli als pobles més llunyans.

Feu que també nosaltres visquem el desig i l’anhel de fer que l’Evangeli del vostre Fill sigui cada cop més conegut i estimat,

per a glòria vostra i per al bé de tots els nostres germans i germanes.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Senyor Jesús, que veniu enmig nostre per mostrar-nos el camí de la vida.

Feu que, mentre caminem en aquest món, hi fem present el vostre amor, el vostre Evangeli, la vostra pau, i siguem per als nostres germans i germanes una llum constant d’esperança.

Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

4 de desembre: Dimecres de la setmana I d’Advent

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Senyor de l’univers, que prepareu per a tots els pobles el banquet joiós del vostre Regne.

Feu que, mentre esperem la vinguda del vostre Fill, treballem perquè es faci realitat la vostra bondat en el nostre món, i tots els homes i dones tinguin ara el necessari per viure dignament

i participin, després d’aquest camí terrenal, del goig i la vida del Regne.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Us demanem, Déu i Pare nostre, que l’aliment que hem rebut ens alliberi del pecat i ens prepari per a les festes que s’acosten.

Per Crist, Senyor nostre.

 

5 de desembre: Dijous de la I setmana d’Advent

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, creador del món, creador de l’home i de la dona.

En aquest temps d’Advent preparem la vinguda del vostre Fill, fet home com nosaltres, que ve a compartir la nostra mateixa vida.

Feu que, fidels a tot allò que ell ens va ensenyar, tant amb la seva paraula com amb totes les coses que feia,

estiguem a punt perquè, quan arribi i truqui, puguem entrar amb ell en el Regne del cel.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Per l’aliment que hem rebut, Pare, feu que, en aquests dies en què preparem la vinguda del vostre Fill,

sapiguem renunciar a tot allò que ens allunya de vós i cerquem de viure seguint sempre la llum de l’Evangeli.

Per Crist, Senyor nostre.

 

6 de desembre: Divendres de la I setmana d’Advent

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Senyor del món, Pare de tots, el vostre Fill ens ha convidat a descobrir el seu rostre en el rostre dels nostres germans i germanes més petits i febles: els qui passen fam, els qui no tenen l’aigua necessària per viure, els qui estan malalts, els que han hagut de marxar dels seus països per la guerra o per la pobresa, els qui són a la presó, els qui no tenen ningú al seu costat.

Senyor del món, Pare de tots, ajudeu-nos a preparar la vinguda del vostre Fill reconeixent-lo en els nostres germans i germanes més febles, perquè un dia també vós ens pugueu reconèixer com a veritables fills vostres.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Ens hem unit a vós, Jesús, Senyor, de la manera més plena, amb aquest aliment que sou vós mateix.

Feu  que, amb la gràcia que ens ens heu donat, preparem la vostra vinguda fent, com vós, tot el que estigui a les nostres mans perquè tots els homes i dones de la terra puguin viure amb felicitat en el cos i en l’esperit, en el camí de la plenitud del vostre Regne.

Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

 

7 de desembre: Sant Ambròs (Memòria obligatòria)

 

Pregària d’aplec:

Preguem. Déu nostre, vós heu fet del bisbe sant Ambròs un mestre de la fe i un pastor segons el vostre cor.

Susciteu en la vostra Església mestres com ell i pastors com ell,

perquè el poble cristià avanci en la fidelitat a vós i en el camí que Jesús va obrir amb la seva vinguda enmig nostre.

Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

 

Pregària de comiat:

Preguem. Déu, Pare nostre, llum en la foscor. Mireu la nostra feblesa i envieu-nos el vostre Fill, perquè ens condueixi cap a la vida veritable.

Ell, que viu i regna pels segles dels segles.