Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

PENTACOSTA DELS PAGANS

El capítol desè del llibre dels Fets del Apòstols està dedicat integrament a descriure la trobada de Pere amb el centurió pagà Corneli. La primera lectura d’aquest 6é diumenge de Pasqua en selecciona uns quants versets: arribada de Pere a casa de Corneli (vv.25-26);  primeres paraules del discurs (vv.34-35) i la irrupció sobtada de l’Esperit (vv.44-48). 

La part més interessant de la lectura litúrgica és la dedicada a mostrar la irrupció sobtada de l’Esperit. L’arribada de l’Esperit el dia de la Pentecosta es podia, més o menys, esperar, donat que Jesús havia anunciat que “d’aquí a pocs dies sereu batejats amb l’Esperit Sant” (Ac 1,5). A casa de Corneli l’Esperit es presenta sense ser esperat, i ho fa quan Pere encara està parlant. La irrupció de l’Esperit interromp les paraules de Pere. Recordem que Pere, a diferència de Ac 4,8 no parla ple de l’Esperit Sant. De què està parlant Pere? Diu que tots els profetes donen testimoni de que qui creu en Jesús obté el perdó dels pecats gràcies al seu nom (10,43). A l’estil de Ac 2, 36-38, el que ara pertocaria és que Corneli i els de la seva casa es penedissin dels pecats i es fessin batejar a fi de poder rebre el do de l’Esperit Sant. El procediment normal d’integració d’un pagà a la comunitat cristiana era que, en primer lloc, amb el ritus de circumcisió, es fes jueu i a continuació rebés el baptisme que comporta el do de l’Esperit. Aquí l’Esperit es dóna directament, sense cap condicionament  previ, ni el de pertànyer a la comunitat jueva ni el d’haver rebut el baptisme pel perdó dels pecats.

La presència de Jesús a casa de Corneli presenta algunes similituds amb la baixada de l’Esperit el dia de la Pentecosta, si bé amb algun toc diferencial. Tant és així, que s’ha dit que l’arribada de l’Esperit a casa de Corneli és la Pentecosta dels pagans. A Jerusalem hi havia jueus piadosos provinents de totes les nacions (2,5); aquí hi ha creients d’origen jueu que han vingut amb Pere (10,45). Tant uns com altres queden sorpresos,el dia de Pentecosta se sorprenen els pagans, aquí se sorprenen els jueus. Tant uns com altres senten parlar diverses llegües (senyal identificador de la presència de l’Esperit) i proclamar les grandeses de Déu. (2,11; 10,46).

L’Esperit Sant és un bateig. Ho diu el mateix Jesús: “Sereu batejats amb l’Esperit Sant” (Ac 1,5). Els que han rebut l’Esperit Sant han rebut també el perdó dels pecats. Per què Pere mana que siguin batejats? (v.48). Fixem-nos que Pere ja no parla d’un baptisme pel perdó dels pecats com a Ac 2,38. S’ha convençut definitivament que Déu no fa distinció de persones (10,34). L’Esperit Sant s’ha emportant per endavant els condicionants previs, les objeccions dels qui podien posar traves al baptisme (v47).

No és Pere qui administra el baptisme. És la comunitat judeocristiana que s’obre i s’integra a la nova comunitat provinent del paganisme (recordem que Corneli ha convocar família i amics 10,24) per formar-ne una de sola impregnada per la presència de l’Esperit. El baptisme que ordena Pere no pot ser un baptisme pel perdó dels pecats perquè, tal com hem dit, el do de l’Esperit suposa el perdó dels pecats. En aquest cas el baptisme serà un gest explícit, pel qual es posa de manifest l’entrada i la integració plena en la comunitat dels seguidors de Jesús.

Diumenge 6é de Pasqua

10 de Maig de 2015