Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Joan Baptista  es troba a la presó i envia els seus deixebles a preguntar a Jesús si és el que ha de venir; la resposta de Jesús va acompanyada d’un elogi a la persona de Joan. Aquest és l’episodi (Mt 11, 2-11)que llegim a l’evangeli d’aquest tercer diumenge d’Advent.

La pregunta de Joan pot resultar un tant estranya perquè ell ha donat a entendre que sap molt bé qui és el qui ve desprès d’ell: “El qui ve desprès de mi és més fort que jo … us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc”(Mt 3,11). Per altra banda, cal tenir en compte que en el temps de Jesús apareixien sovint personatges fanàtics que es feien passar per messies amb la pretensió de d’encapçalar un moviment revoltós contra els romans. La pregunta té la seva importància perquè afecta al discerniment de qui és Jesús. Al llarg de l’evangeli anirà apareixent la pregunta sobre la identitat de Jesús: Qui diu la gent que és el Fill de l’Home? (16,13) “Et conjuro pel Déu viu que ens diguis si tu ets el Messies, el Fill de Déu” dirà el gran sacerdot (26,63) i Pilat preguntarà “Tu ets el rei del Jueus?” (27,11).

Amb la resposta, Jesús es demarca del tipus de messianisme que la gent s’imaginava: un líder de la lluita violenta contra els romans opressors. Quan Jesús anima Joan a sentir i veure no fa altra cosa que portar-lo cap a la seva paraula i els seus fets; la paraula és el llarg sermó de la muntanya (cc.5-7)i els fets la desfilada de miracles descrits al llarg dels capítols 8 i 9. La resposta està construïda tenint present diversos textos d’Isaïes (26,19; 29,18; 35,5-6; 61,1). El que fa Jesús és el que havien anunciat els profetes. Els beneficiats es corresponen amb l’activitat guaridora de Jesús exposada en dits capítols: els cecs hi veuen (9,27-31), els coixos caminen (9,1-8), els leprosos queden purs (8,1-4), els sord hi senten (9,32-34), els morts ressusciten (9,18-19.23-26), els pobres reben l’anunci de la bona nova (9,35s).  

L’enumeració acaba dient: Feliç el qui no em rebutjarà. La traducció posa fàcil el sentit del verb que hi ha en el text original “escandalitzar” que vol dir “posar una trampa” o “col·locar un obstacle” i d’aquí “fer caure”, “ensopegar”, “portar a la ruïna”, “fer caure en pecat”. Es a dir Feliç aquell a qui les paraules i fets de Jesús no hauran estat causa de caiguda i en conseqüència motiu d’abandonament.

Les paraules i fets de Jesús no poden deixar indiferent. Demanen una resposta i la resposta ha de ser l’acceptació i no el rebuig. Cal reconèixer en les paraules i fets de Jesús els elements que expressen la seva identitat com a Messies i com enviat de Déu amb la missió d’implantar el Regne. La dita “Feliç aquell qui no em rebutjarà” vol dir que el rebuig és possible, que la deserció es pot produir. Dient-la, Jesús apunta més enllà del deixebles enviats per Joan i posa la mirada als qui més endavant, quan s’acosti l’hora decisiva de la mort de Jesús, l’abandonaran (26,31-33).

Joan forma part d’aquells que han acceptat Jesús Ho posa de manifest l’elogi que d’ell en fa Jesús. La seva grandesa ha estat la de ser el profeta precursor decisiu i imprescindible per a la implantació del Regne. Aquesta es la seva grandesa , i és tanta que ha esdevingut el més gran entre els nascuts de dona.

Diumenge 3er d’Advent. 15 de Desembre de 2019