Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Els llibres de la bíblia hebrea que s'anomenen "ketubim" que vol dir "escrits" són 12 i cap és posterior a l'any 160 aC. Així com hi ha 12 profetes menors, hi ha 12 "ketubim". Qui els va agrupar?, quin corrent de pensament o escola ho va fer? Podrien ser uns fariseus, avantpassats espirituals dels fundadors del judaisme rabínic.

La Torà (Pentateuc) i els profetes poden ser considerats com antologies. La Torà no només és una antologia de lleis, sinó també de les llegendes dels orígens d'Israel. Els llibres dels profetes majors serien una antologia d'oracles. Els escrits serien diverses antologies segons el llibre: els Salms ho serien d'himnes i pregàries, Lamentacions de lamentacions, Proverbis de proverbis. Els escrits serien, doncs, una antologia de generes literaris presents en la literatura jueva, la literatura jueva per excel·lència.

En diversos ambients jueus es va desenvolupar una activitat literària important ja en època persa (530-350 aC.). Però el temps històric en que aquesta activitat prengué més volada fou en el moment de l'aparició dels grans centres de la cultura grega, després de la conquesta d'Alexandre el Gran. La irradiació de la cultura grega esdevingué una qüestió prioritària del poder de Ptolomeu II Filadelf (282-246) i Ptolomeu Evèrgetes (246-228).Els movia l'ambició de reunir la totalitat dels llibres de la cultura universal. Establiren un catàleg d'obres literàries per a ser llegides en els programes escolars de formació dels joves (Homer, Hesíode, Èsquil, Sòfocles, Eurípides)

Com reaccionaren a aquesta ofensiva cultural els jueus? Alguns autors jueus van intentar entrar en diàleg amb la cultura grega, però el que va donar més resultat fou la creació dels "ketubim", una literatura alternativa.

El llibre dels Proverbis participa d'uns trets comuns juntament amb Job,Càntic i Cohèlet.  Semblen haver renunciat a qualsevol al·lusió a la història o les institucions d'Israel i es posicionen en una perspectiva universalista i individualista. No pressuposen una religió comunitària ni una història de la salvació; es dirigeixen a l'individu  i estan destinats a una lectura individual. Mantenen, però, la fe en l'existència d'un Déu únic que va crear l'univers i el conserva. En aquest punt els llibres són essencialment jueus. El compilador de la col·lecció tingué la intenció de proposar una nova manera de pensar la situació de l'home davant de Déu en resposta al desafiament hel·lenista. 

Amb la finalitat que fos acceptat pel judaisme tradicional, els fariseus van redactar un pròleg (1-9) i un epíleg (30-31) pel llibre dels Proverbis. Un petit fragment d’aquest pròleg (8,22-31) el llegim avui, festivitat de la Santíssima Trinitat. La saviesa personificada es presenta participant en l’establiment de l’ordre còsmic. L’autoritat de la saviesa li ve de ser tan antiga com el món o més que el món. És una creatura de Déu i no una divinitat autònoma com en els poble veïns. Thoth era el déu lunar egipci de la saviesa, Atenea era a Grècia la dea de la saviesa. Un missatge clar s’endevina: Si Déu creador no pogué prescindir de la saviesa, tampoc podem prescindir de la saviesa per viure en el món.

Posteriorment les comunitats cristianes veuran que aquesta saviesa que està al costat de Déu es manifesta i revela mitjançant Jesús (1Co 1,24)i ens arriba a nosaltres com a do de l’Esperit (Jn 14,16). Això pot explicar perquè aquest text el llegim en la festa de la Santíssima Trinitat. Saviesa que prové del Pare, se’ns manifesta per Jesús i ens arriba com a do per l’Esperit.

Festivitat de la Santíssima Trinitat
22 de Maig de 2016