Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El discurs de comiat, el darrer dels grans discursos de l’evangeli de Joan ocupa una part considerable de la segona part d’aquest escrit; d’ell en llegim un fragment (Jn 14,15-21) a l’evangeli d’aquest diumenge. En el text hi apareix dues vegades el terme “món”, característic de l’evangeli de Joan, donat que hi apareix 57 vegades. Si repassem l’ús del terme al llarg de l’evangeli veurem els diferents sentits que adquireix.

El món és el cel, la terra, el conjunt de les coses creades, lloc on l’ésser humà viu en el temps que hi ha entre el naixement i la mort i, per dir-ho d’alguna manera, és l’escenari de l’activitat i la predicació de Jesús: “Mentre sóc al món” (9,5); “Jo he vingut al món” (9,39); “He sortit del Pare i he vingut al món” (16,28) i és també, en tant que habitacle dels éssers humans, el lloc on viuen els deixebles: “Vosaltres sou d’aquí baix …  vosaltres sou d’aquest món”; “ells es queden en el món mentre jo vinc a tu” (17,11). Precisament perquè hi viuen éssers humans el món és capaç d’engendrar tot allò que és contrari a la predicació  i activitat alliberadora de Jesús: “La llum ha vingut al món , els homes s’han estimat més la foscor que la llum, ja que les seves obres eren dolentes” (3,19); “A vosaltres el món no us pot odiar, però a mi sí que m’odia perquè testifico que les seves obres són dolentes” (7,7).  Del rebuig passarà clarament a la oposició, el món es manifestarà clarament com un opositor a Déu, tal com hem vist odiarà Jesús, també odiarà els deixebles (15,18; 17,14), s’alegrarà del plor i el dolor dels deixebles (16,20) i estarà governat pel príncep d’aquest món (14,30; 16,11) personificació de tot allò que s’oposa a Jesús. Evidentment ni Jesús ni els deixebles comparteixen els valors del món “Ells no són del món com jo tampoc en sóc” (17,16). El món tal com apareix en el nostre text cal entendre’l en aquest sentit d’oposició i desconeixement de l’oferiment de salvació de Jesús. Per tot això el món caldrà que sigui salvat: “Déu no ha enviat al seu Fill al món perquè fos condemnat, sinó per salvar-lo per mitjà d’ell” (3,17).

El món té un problema de coneixement. No coneix, ni veu, ni acull. Què no coneix? I Per què? No coneix l’Esperit, ni pot veure Jesús. El tema del coneixement, igual que el terme “món”, és cabdal en l’evangeli de Joan.  Conèixer té les seves arrels en el verb hebreu “iadà”  que té un sentit molt ric. Normalment  pensem que conèixer és l’adquisició d’un saber a través de la informació o l’estudi, el sentit del verb en hebreu va més enllà i conèixer implica haver fet una experiència que és la que proporciona el coneixement. Fixem-nos que per referir-se a l’experiència de les relacions sexuals s’usa el verb “iadà”: “L’home s’uní (iadà) a la seva dona que va infantar Caín” (Gn 4,1). El llibre de Josué explica com d’experimentar les meravelles fetes per Déu, en deriva un coneixement origen de la fidelitat (Js 24,31). Jeremies parla del coneixement que deriva d’experimentar la intervenció de Déu en cor de l’ésser humà (Jr 31,34). Conèixer s’identifica també amb el fet de creure: “Reconeixeu que jo sóc Déu” dirà el salm 46,11.

El món no pot acollir l’Esperit perquè és incapaç i no vol fer l’experiència que li permeti aquest acolliment. La veritat de l’Esperit es contraposa a la mentida del món. El món ha rebut la invitació a conèixer i creure però ho ha refusat: “Existia el qui és la llum veritable, el qui ve al món ... i el món no l’ha reconegut” (1,9).L’impossible coneixement del món contrasta i es contraposa a la realitat de coneixement dels deixebles. Aquest té el seu model en el coneixement que existeix entre el Pare i el Fill (10,14-15). És l’alternativa als valors i propostes del món. Va intrínsecament lligat al fet de creure i representa un aprofundiment de la fe i, sobretot, aquest coneixement s’identifica amb la vida: “La vida eterna és que et coneguin a tu, l’únic Déu veritable i aquell que tu has enviat, Jesucrist” (17,3).   

Diumenge 6é de Pasqua. 17 de Maig de 2020.