Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(Andreu Moreno, Alexandre Damians, Joan Ramon Molero –Salesians) La nostra EUSS és salesiana per naixement, salesiana per trajectòria i salesiana per les persones que la formem.

1. Salesiana per NAIXEMENT. Tenim ja més 22 anys de vida.

Una senyora; una bona senyora, Dorotea de Chopitea, va “veure” la quantitat de nanos fills dels obrers que hi havia pels carrers sense ofici ni benefici, va “adonar-se” de la seva situació de marginació i de tancament a una vida digna, i va “comprometre’s” tot buscant una solució que els permetés integrar-se del tot a la vida en societat de finals del segle XIX a la nostra ciutat de Barcelona. Don Bosco, capellà de Torí, ja es dedicava a recollir els nanos del carrer d’aquella ciutat, els formava en algun ofici i els col·locava en un dels tallers artesans de la zona, preocupant-se, després, del tracte humà i econòmic que rebien. Aquesta havia de ser la resposta que la senyora volia per Barcelona i, després d’escriure vàries vegades i de insistir altres tantes, va aconseguir que aquell bon capellà, avui sant Joan Bosco, enviés els seus salesians a la nostra ciutat, a una “Casa” de Sarrià que ella els va comprar i posar en condicions. La fundació d’aquesta “Casa” amb el nom de “Talleres Salesianos” es va materialitzar en el mes de febrer del 1884, i ha funcionat fins el dia d’avui amb la interrupció dels tres anys de la guerra civil (1936-1939).

D’aquella “Casa” d’ahir, aquesta “Obra salesiana” d’avui que inclou des de fa 22 anys la nostra EUSS, “Escola Universitària Salesiana de Sarrià” en la que avui ens trobem i per la que tenim el mateix objectiu, que saltant distàncies de temps i de cultura, segueix essent el formar humanament i professionalment als joves, i fer tots els possibles perquè en surtin amb el títol d’enginyer a una mà i amb el contracte de treball a l’altra.

2. Salesiana per TRAJECTÒRIA. N’han sortit més 1.700 enginyers.

Els orígens de l’EUSS els hem d’anar a buscar al 1989, any en què es van iniciar els passos per crear l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). L’objectiu era elevar la formació tècnica dels seus estudiants a nivell universitari i mantenir i refermar l’estil educatiu basat en la convivència, la tolerància, les relacions interpersonals i el seguiment personalitzat de cada alumne que distingeix les escoles salesianes de tot el món.

A finals de 1992 es va constituir la Fundació Privada Rinaldi, una entitat benèfica de tipus docent i titular de la futura EUSS que tenia la funció de vetllar pel correcte funcionament de l’Escola Universitària i concedir beques, ajuts i distincions a alumnes i entitats.

Una fita important en aquesta història va ser l’any 1994, quan s’estableix el Conveni de Col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que regirà la vida acadèmica de l’Escola ja que, des d’aquest moment, l’EUSS es va convertir en centre adscrit. Aquell mateix any es comença a impartir la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial en l’especialitat d’Electrònica Industrial i posteriorment es van anar incorporant les titulacions d'Enginyeria Tècnica Industrial en l’especialitat Electricitat i en l'especialitat Mecànica.

En el curs 2008-2009 es va iniciar l'adaptació de l'oferta docent al nou l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) amb l'inici del Màster Universitari en Direcció d'Empreses Industrials, procés que es culmina en el curs 2009-2010 amb l'inici de la desprogramació de les titulacions d'Enginyeria Tècnica Industrial i la incorporació de quatre graus de l'àmbit de l'enginyeria dins de la branca industrial: Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau d'Enginyeria Elèctrica, Grau d'Enginyeria Mecànica, i Grau d'Enginyeria en Organització Industrial.

Finalment en el curs 2013-2014 es va iniciar el Màster Universitari en Direcció i Organització Industrial, programa que substituïa al màster anterior després d'un procés de reverificació.

El 2011, i fruit d'un estudi realitzat a l'entorn socio-econòmic i amb la creació del Consell Empresarial Assessor, el Patronat de la Fundació Privada Rinaldi fa un pas endavant definint l'estil de formació que havia d'inspirar l'acció educativa de l'EUSS, i que es va anomenar Engineering by doing. La realitat d'avui en dia evoca la necessitat de professionals que tinguin no tant sols competències de l'enginyeria, el saber i el saber fer, sinó que sobretot tinguin una alta competència com a persones, el saber estar i el saber ser, per tal que puguin adaptar-se a la realitat actual com els reptes que els presentarà el seu futur professional. Per assolir aquesta formació cal posar especial èmfasi en la vessant pràctica dels estudis, especialment potenciant les pràctiques a l'EUSS, desenvolupant projectes en equip, i comptant amb la col·laboració estreta de l'empresa, amb unes pràctiques en empreses que permetin acabar de consolidar el nivell adequat de les competències en un entorn laboral.

3. Salesiana per les PERSONES. Som una família de 750 persones.

L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià, l'entitat titular de la qual és la Fundació Privada Rinaldi, es defineix en la seva missió com un centre docent d'ensenyament superior que ofereix estudis d'enginyeria, preferentment en la branca industrial. La comunitat acadèmica formada per estudiants, professors i personal d'administració i serveis  adopta l'estil de convivència i de relacions interpersonals propi de l'estil salesià. Tot amb l'objectiu de promoure el desenvolupament integral dels joves i l'enriquiment del teixit industrial i cultural del nostre país, col·laborant així a la construcció d'un món més just i solidari.

L'EUSS, com a centre salesià, adopta com element fonamental el Sistema Preventiu, sistema pedagògic que implementa l'estil salesià, i el qual es fonamenta en tres pilars bàsics: Familiaritat (Amorevolezza), Enginy (Ragione) i Sentit (Religione). La Familiaritat per ser «casa que acull» i «pati que ensenya a desenvolupar l’amistat»; l'Enginy contempla el ser «escola que prepara per a la vida», no solament amb el saber fer, sinó sobretot amb el saber ser: uns valors, unes actituds i uns sentiments alts i nobles; i el Sentit ens obre als grans enigmes de la persona humana i l'obertura a la transcendència.

EUSS enginyeria: Un projecte universitari salesià... i en el centre la persona.

EUSS
Andreu Moreno, director
Alexandre Damians (sdb), coord. Pastoral
Joan Ramon Molero, responsable Promoció i Comunicació