Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Organitzada per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), dimecres passat se celebrà al Seminari Conciliar de Barcelona una sessió formativa sobre protecció a la infància, amb especial atenció a la prevenció d’abusos a menors. A l’acte hi assistí més d’un centenar de membres dels equips de gestió dels centres, titulars i directors de les escoles cristianes de Catalunya

Al llarg de l’intens dematí es desgranaren diferents aspectes relacionats amb aquesta sensible qüestió. A l’inici, el P. Enric Puig, secretari general de la FECC, va remarcar la política clara i decidida de l'Església contra els abusos de menors -una línia d'actuació que s'ha enfortit durant el pontificat del papa Francesc-, i emfasitzà que la protecció del menor i l'atenció a les víctimes "passa per davant del prestigi de la institució". El P. Puig va insistir també en la necessitat de no posar sota sospita tots els docents i reivindicà l'acció educativa ben feta de les escoles cristianes.

El director general de Centres Privats i Centres Concertats del departament d’Ensenyament, Miquel García, incidí en la importància d’una escola que formi en valors ètics perquè, més enllà de les normatives i de l'actuació de l'administració, es puguin evitar els abusos, i demanà als assistents que “ajudin a aixecar el llistó ètic". Per la seva part, Jordi Miró, director general d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa del departament, presentà les línies d'actuació que formula el nou protocol que ha d'aprovar el Govern de la Generalitat. Un protocol molt ampli que recull tot tipus de maltractaments, situacions de desprotecció a la infància i la violència o assetjament en l'àmbit escolar. Comentà que el text marcarà directament l'actuació en els centres públics i haurà de ser el referent a les escoles concertades.

Testimonis directes de l’acció a les escoles: Raimon Novell, coordinador per a la protecció dels infants de Maristes Catalunya; Jordi Jover, director de la Xarxa-La Salle Catalunya, i Ernest Botargues, de l’Escola Pia de Catalunya, van explicar el seu treball de prevenció i com han anat actualitzant i ampliant els protocols existents des de fa uns anys. Raimon Novell va reflexionar sobre com fins ara no s'havia tingut prou consciència social de la magnitud d’aquest problema, i del sentit que afecti a un de cada cinc menors segons dades oficials del Consell d'Europa, insistint en el fet que una nova cultura de prevenció demana una reflexió per evitar situacions de risc, però sense trencar una relació afectiva sana docent/alumne.

Miquel Mateo, jurista i secretari general adjunt de la FECC, apuntà els canvis legals que afecten la responsabilitat civil i penal dels centres docents i incidí particularment en el tractament que la llei estableix per al delicte d’abusos sexuals a menors. Va anunciar que, a finals del mes de juny, es posarà a disposició de les escoles un protocol que ajudi a orientar en la prevenció i el tractament d’aquestes situacions. La sessió va comptar també amb la intervenció del consultor de comunicació Josep Martí, qui va realitzar una extensa introducció respecte de quines són les necessitats i el context actual dels mitjans de comunicació per fer entendre les relacions que haurien d’existir entre la premsa i els afectats per la notícia. Va remarcar la necessitat d'actuar amb transparència en la gestió informativa d'aquests casos i la conveniència que les escoles disposin d’un bon sistema de comunicació adreçat tant al seu àmbit intern com a l'extern.

La veu de les víctimes es va deixar sentir a través de la intervenció de la psicòloga Pilar Polo, coordinadora de Formació de la Fundació Vicki Bernadet, entitat que ha col·laborat en l'elaboració d'alguns dels protocols que tenen vigents les escoles cristianes. Els assistents van poder escoltar amb tota duresa què viuen i com gestionen la situació els menors víctimes d'abusos. Polo va explicar la dificultat que tenen per relatar allò que els està passant, i com el silenci és el gran sustentador d’aquest malson. Comentà que cap abús es pot considerar menor perquè tots els tipus tenen un impacte sobre les víctimes, i els abusadors moltes maneres de pressionar-les perquè mantinguin el secret. Finalment, va llegir una carta d’una víctima on amb tota cruesa, però també amb esperança, feia palès l’estigma que aquestes execrables conductes deixen en la vida de qui les pateixen.

La preocupació social per la protecció a la infància i el tractament legal dels abusos als infants en totes les institucions menen a accentuar la cultura de la prevenció dins qualsevol escola. Un conjunt d’actuacions que afecta tota la comunitat educativa i que demana crear i mantenir un clima de confiança en les relacions i implementar actuacions específiques per tal que més enllà dels protocols s’afronti el repte del canvi de mentalitat de tota la comunitat educativa, incloses les famílies. I també la importància de detectar un sol delicte d'abusos, perquè probablement significarà que se n’evitaran molts d'altres. S’ha de procurar que cada cop més els alumnes tinguin consciència d'on són els límits i que disposin de canals per denunciar situacions de risc. Per això, tots els protocols han de preveure la formació i implicació de tota la comunitat educativa i canals oberts de comunicació als alumnes o d'altres víctimes. A l’Escola Cristiana treballem per una política clara i decidida per protegir els infants i contra els abusos als menors, una acció que a tots ens preocupa i interpel·la.