Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El context sociopolític extraordinari –fora de l’ordinari- que afecta en aquests moments la societat catalana arriba a tots els sectors, també a l’escolar. Un sector amb diversitat de sensibilitats i capteniments, amb problemàtiques que l’afecten amb una complexitat i força que, en situacions especials com l’actual, porten sovint a la incertesa, dificultant sensiblement el dia a dia, amb més incidència entre els directius però afectant també a professors, personal d’administració i serveis i pares i, cal no oblidar-ho, amb repercussió, ni que sigui indirecta, en el desenvolupament de l’acció educativa a les aules. La complexitat afecta tot el sistema, al Servei d’Educació de Catalunya que defineix la LEC com a ens integrat per l’escola pública i la concertada.

L’aplicació de l’article 155 ha afectat l’escola concertada en un moment en què la direcció general de Centres Concertats i Centres Privats del departament d’Ensenyament estava vacant, com també ho estan algunes altres, amb un seguit de qüestions en curs i de temes pendents. Situació que també era coneguda per les autoritats corresponents del ministeri del govern de l’Estat. Les quatre organitzacions representatives dels titulars havíem manifestat les nostres inquietuds en aquest sentit als responsables del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Inquietuds acompanyades pel desig que, si es cobria el càrrec, es fes amb una persona coneixedora del tema i propera a l’escola concertada de Catalunya, tal com s’havia fet des de la creació de la direcció general fa gairebé set anys, amb el nomenament d’una persona provinent del sector concertat.

Ens consta el positiu treball, en aquest sentit, dels responsables del departament. Les propostes i consultes han estat diverses, fins arribar finalment a un acord que, en les circumstàncies actuals, es correspongués amb el capteniment dels diversos estaments polítics i socials implicats. Sempre amb l’objectiu de servei a l’ensenyament de Catalunya des de l’escola concertada, servei als professionals que hi asseguren l’activitat docent, servei als alumnes que hi donen vida i servei als pares que hi confien la formació dels seus fills.

Com es va anunciar divendres, el secretari general adjunt de la FECC, Miquel Mateo Garcia, ha estat nomenat director general de centres privats i concertats del Departament d’Ensenyament. Miquel Mateo, des del seu anterior càrrec, va dirigir el conjunt de serveis del col·lectiu d’escoles cristianes adherides a la Fundació i la seva contínua actualització pedagògica, pastoral i de serveis administratius i laborals.

La nostra felicitació a en Miquel Mateo per la seva designació, per acceptar el repte de sevir l’escola concertada en aquestes circumstàncies. No li faltarà el suport de l’escola cristiana ni del sector ni de tantes i tantes persones que coneixen la seva vàlua personal i professional i el seu esperit de servei. Gràcies, Miquel!