Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

Enllaços relacionats

Dissortadament a les escoles, com a la resta de la societat catalana, no els és fàcil de sostreure’s del debat polític i social. Són dies de marcada transcendència i determinades afirmacions contribueixen a mantenir encesa la flama de la preocupació. Les paraules d’un diputat recollides al diari El Nacional afirmant que “No pot ser que a la majoria de l'escola pública i especialment en determinats territoris de la Catalunya interior, en comptes d'ensenyar els nens, se'ls eduqui per odiar Espanya", ha posat un altre cop el Servei d’Educació de Catalunya, integrat per les escoles de titularitat pública i de titularitat privada concertades, a l’epicentre del debat. 

És una expressió concreta d’un àmbit més general en el qual algunes forces polítiques acusen els centres docents d’un “adoctrinament antiespanyol”. En el cas de les escoles concertades, una polèmica que incideix directament en les Titularitats dels centres i en els docents que duen a terme la tasca educativa. Un debat que no podem entendre ni admetre, perquè no és just i no és en absolut sincer ni pacificador. En els nostres idearis, hi és ben present la voluntat d’estimular la convivència, d’impulsar l'acceptació de l’altre, el treball en equip, les relacions fraternes, el respecte de les opinions i de tota creença, idea o costum. 

Els nostres caràcters propis volen donar especial importància en una societat multicultural i multireligiosa a elements com el respecte a la diversitat i singularitat de les persones, la participació en l'exercici democràtic, el creixement de l'amistat, l'estima de la pròpia cultura com a font d'enriquiment personal i grupal, i mai com a causa d’exclusió. No podem acceptar missatges que vulguin incitar a l’odi i a la falta de respecte als nostres professors i professores, que, amb un gran sentit de coherència i convenciment, fan de les escoles i de la tasca educativa que s’hi presta un espai on es procura que els alumnes, nois i noies, aprenguin junts a ser conscients de les injustícies socials i a comprometre's en favor d'una societat més justa i fraterna, cercant la cooperació desinteressada per a la consecució del bé comú. 

Seguirem insistint que, ara més que mai, és precisa una lectura serena dels esdeveniments i actuar en conseqüència. Són necessàries paraules i accions de saviesa, d’una saviesa que posseeix un esperit intel·ligent, amant del bé i que estima les persones. Tots la necessitem, més en un temps en què les decisions que es prenguin s’han d’inspirar en la pau i la convivència, lluny de discursos que incitin la confrontació estèril i perjudicial entre les persones utilitzant els infants i adolescents que creixen i es fan grans en edat i en saviesa a les escoles de Catalunya.

Agraïm i ens adherim a la defensa clara que la Consellera d’Ensenyament, Hble. Sra. Clara Ponsatí, ha fet de l’escola catalana davant les inexactituds i els atacs intolerables formulats per representants del poble a la Cambra catalana i per alts càrrecs del Govern de l’Estat.