Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

En el procés d’escollir escola, que en aquest moment pot ocupar moltes famílies, una recomanació amb tota confiança és "Tria Escola Cristiana".

Escola Cristiana de Catalunya som la referència de l’ensenyament concertat a Catalunya per presència i implantació, amb més de 260.000 alumnes que representen un 66% de l’alumnat escolaritzat en centres concertats. També volem ser un referent en qualitat i equitat.

El nostre principal valor és el professorat i el personal dels centres, professionals amb vocació, compromesos amb la missió, la visió i els valors de l’escola, ben preparats i en constant actualització i perfeccionament.

Som una escola que, arrelada en una fonda tradició, en permanent recerca de la veritat, millora cada dia i innova per assolir un millor aprenentatge, cercant la personalització i l’adaptació a cada alumne. Amb una proposta educativa que, des de la bona nova de Jesús i en un clima de llibertat, proposa un horitzó de sentit per a la persona i ofereix camins de creixement integral.

Una escola orientadora que ajuda cada noi i noia; una escola catalana en llengua i continguts, oberta al multilingüisme i que forma alumnes plurilingües. Incorporem la dimensió digital, que aporta noves eines d’aprenentatge i que ajuda els alumnes a moure’s en aquest entorn present ja en totes les esferes de la vida.

Un col·lectiu prou divers: 402 escoles arrelades als pobles, barris i ciutats dels 124 municipis i 36 comarques de Catalunya on són ubicades. Escoles que ofereixen accents diferents i distintes propostes de serveis i activitats complementàries.

Reunim escoles amb una llarga trajectòria, des de les que acumulen més de 300 anys d’història, fins a escoles de més recent creació; escoles grans, escoles petites... totes amb una profunda vocació educativa, amb un tracte familiar i amb l’alumne al centre. Som escoles compromeses amb l’educació de qualitat per a tothom!

Enric Puig i Jofra, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya