Pestanyes primàries

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El curs 2017-2018 arrenca avui amb 1.226.859 alumnes inscrits al segon cicle d’educació infantil, als nivells obligatoris i als postobligatoris. Tot i això, amb 8.200 nens i nenes menys que el curs anterior en el segon cicle d’educació infantil, si bé amb 18.300 alumnes més en l’educació secundària obligatòria. Aquesta realitat ha incidit en el sector en general, i en algunes de les nostres escoles en particular, de manera diversa. L’escola, però, commoguda encara pels atemptats terroristes del proppassat dia 17 d’agost, es posa en marxa amb la participació il·lusionada i vigorosa de tota la comunitat educativa.

En aquest inici de curs, el protagonisme públic de l’escola queda un xic eclipsat per d’altres realitats. A aquestes alçades, a ningú se li escapa la gran excepcionalitat del moment que vivim. L’activitat parlamentària de la passada setmana, amb l’aprovació i publicació de dues Lleis, la del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya i la de transitorietat jurídica i les reaccions de l’Estat espanyol, sens dubte que marcaran l’agenda política i social més immediata. Els propers esdeveniments polítics, agafin el tombant que agafin, marcaran un determinat camí de futur, el sentit del qual encara no està decidit i que podrien incidir en l’escola com a institució, l’escola concertada com a opció i l’escola cristiana com a col·lectiu que vol fer la seva aportació a la societat catalana.

La vitalitat de l’escola cristiana fa quallar sòlids projectes educatius que són presents en la nostra societat, perquè la seva oferta és ben estimada per un sector social que hi confia l’educació de llurs fills i filles. La Consellera d’Ensenyament, Honorable Sra. Clara Ponsatí, ho ha fet ben palès en les seves darreres intervencions públiques en actes organitzats per institucions de l’Escola Cristiana de Catalunya. La consellera ha donat suport al model que preveu la LEC d'un únic servei d'educació amb escoles de diverses titularitats, perquè "les escoles concertades feu un paper fonamental en el conjunt del servei educatiu i feu realitat el dret de les famílies a l'elecció de centre, un dret que hem reconegut com a principi bàsic en la nostra Llei d'educació". També ha defensat un model escolar en què "la família reclama protagonisme en l'educació dels seus fills i la possibilitat d'elecció". I ha recordat que "a Catalunya hi ha llarga tradició de la implicació de la societat civil en l'educació: les congregacions religioses, les fundacions, les cooperatives de pares i mares o de mestres, les entitats socials... tots ells promouen escoles de molta qualitat a tot el país. El servei educatiu i social que presten és cabdal per a l'èxit educatiu de tots els alumnes, que és el nostre objectiu comú".

També ha tingut paraules dedicades al finançament de l’escola concertada i ha reiterat "la voluntat d'aquest govern per la millora progressiva del finançament de l'escola concertada". La consellera ha assegurat que millorar el finançament "ha de comportar la millora de l'equitat i possibilitar la igualtat efectiva d'oportunitats i la llibertat d'elecció dels pares".

Encara amb el ressò de la Diada Nacional, iniciem un curs interessant. Temps d’incertesa i d’expectatives, també època d’esperança. Moments en què es referma la necessitat dels lideratges. Lideratges polítics, econòmics, socials i a tota escala. També a les institucions educatives, al capdavant de cada xarxa escolar i de cada escola. Igualment, el lideratge que exerceix cada mestre a la seva aula. Un lideratge que testimoniï valors de l'Evangeli i la crida de Jesús a estimar l’altre, presentant valors de sempre, però amb nous mètodes, nous llenguatges i amb un renovat entusiasme.

Que tots els que fem escola (titularitat, professorat i personal d’administració i serveis, alumnat i famílies) treballem amb la consciència clara d’allò que l’escola és i comencem per respectar-nos a nosaltres mateixos, valorem la nostra tasca i la nostra escola, sempre amb la idea de la millora contínua, però sabent que allò que fem, imperfecte com tota obra humana, és valuós. La nostra actitud és el primer pas per enfortir la confiança i ser més valorats pel conjunt de la societat.

Invoquem l’ajut del Senyor i l’assistència de l’Esperit en la tasca de cada dia amb l’alumnat que avui emprenem. Que tinguem un molt bon curs!