Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Lluís Biosca, director i professor de La Salle La Seu d'Urgell

Les comunitats educatives ens trobem, cada cop més, immerses en un procés de canvi continu que afecta, de forma directa i indirecta, al creixement personal dels nostres alumnes i com enfoquem les necessitats de relació entre aquests i l’entorn, sobretot el més proper. Així, és molt comú veure com es realitzen, des de fa molt temps, campanyes de conscienciació vers el tercer i quart món com quelcom llunyà, fora del nostre àmbit directe d’actuació i incidència i, sovint, molt poc palpable. 

L’Aprenentatge i Servei pretén construir un projecte educatiu d’utilitat social, a partir d’un mètode per a l’educació formal i no formal que inclogui totes les edats, amb projectes adaptats a cada una d’elles, i que comptarà amb un temps i un espai precís. Busquem, al mateix temps, que aquesta utilitat social serveixi per aprendre i col•laborar en un marc de reciprocitat, fomentant una pedagogia activa i reflexiva, coherent amb els valors del nostre caràcter propi. Aquesta metodologia acaba esdevenint realitat a partir d’un treball en xarxa que coordini les entitats educatives i les entitats socials que intervenen en els diferents projectes, aconseguint, de forma evident, un impacte formatiu i transformador en els propis alumnes i en la societat.

Les experiències viscudes fins el moment, sempre basades en el voluntariat (en contraposició amb les noves teories que promouen un voluntariat obligatori) han portat felicitat a col•lectius de la ciutat, ja siguin avis, dependents o no dependents, usuaris d’escoles per a discapacitats, els nostres propis companys de l’escola... han suposat un nombre d’experiències de creixement personal de gran importància per a tots els que n’han pres part, conjuntant consciència social, agraïment, treball, emocions i un llarg etcètera de sensacions de realització personal i de sentit de pertinença i col•laboració amb l’entorn, en base a un millor coneixement de la realitat que ens envolta i de com podem incidir positivament en ella.

Les valoracions dels alumnes en tots aquests projectes d’escola han estat molt positives, però la nostra valoració més important és que, molts d’ells, han continuat, un cop finalitzat el seu cicle a l’escola, realitzant tasques en benefici de la comunitat i, com no, en benefici de la realització com a persones i de l’assentament d’uns valors més que necessaris en la societat actual, necessitada, ens molts casos, de referències positives i de cohesió.