Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La quarta proposta que ofereixo de recorreguts per la Bíblia més curiosa consisteix a llegir-se tres capítols de lleis del llibre del Levític. Concretament, els capítols 18, 19 i 20.

El llibre del Levític és el tercer dels llibres de la Bíblia, i es presenta com un recull de normatives majoritàriament de tipus ritual, però també moral i penal, que Déu hauria donat a Moisès per regir la vida del poble. De fet, és un complet codi que recull normes de tot tipus, aplegades al llarg dels segles, i que deixen veure com es vivia, i com es pensava, en les èpoques més antigues d’Israel.

Aquests tres capítols que proposo són una barreja curiosíssima on hi ha una mica de tot. Un hi troba normes de comportament sexual d’allò mes variat, que, entre altres coses, donen per suposada la poligàmia com la cosa més habitual; hi troba també lleis penals d’una duresa brutal, almenys vistes amb els nostres ulls; hi troba també normes que regulen temes que semblen pures foteses, però que per a ells devien ser molt importants. I entremig, petites perles que denoten el nervi alliberador que hi ha a l’arrel de la història d’Israel: per exemple, a 19,9-10; 19,13-14; 19,33-34. Per cert, que d’enmig d’aquest aiguabarreig Jesús va treure un dels seus principis estrella: "Estima els altres com a tu mateix" (19,18). Josep Lligadas