Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

Jesús Lanao

L’any 1996, el CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció), empresa pública del Departament de Justícia, vol potenciar el treball de les persones internes als centres penitenciaris, buscant feina en empreses i institucions, a la qual puguin accedir les que estiguin en "tercer grau" (que han complert una part de la condemna i el jutge els doni permís per sortir a treballar fora dels centres). Atès que la pròpia administració no podia fer aquests contractes laborals ni tenia mitjans tècnics per a realitzar-ho demana a AFMA que ho faci.

Poc abans havia nascut l’Associació per el Foment de les Mesures Alternatives (AFMA), amb l’objectiu de la inserció laboral d’aquests col·lectius. Es tractava de enllaçar necessitats, amb recursos i possibilitats, ja existents en la pròpia societat (el que avui en diem sinergies). El cas concret: boscos públics que calia netejar, subvencions del Departament de Treball per plans d’ocupació, interns que volien treballar. Lligant els tres vèrtexs hom aconseguí el que es pretenia: la normalització laboral de les persones amb risc d’exclusió, en concret dels centres penitenciaris.

Després de gairebé 15 anys i constituïda com a Fundació sense ànim de lucre, podem dir que la fórmula ha funcionat, amb moltes varietats i, val a dir, amb molt d’entusiasme i d’hores de treball de les persones que creien en el projecte. Amb una mitjana 65 treballadors (i un total de 210 contractes l’any 2009) s’han realitzat 137 obres i serveis: neteges forestals, petites obres d’arranjament, pintura, trasllats i altres serveis per tot Catalunya –en la major part encàrrecs de la pròpia administració (Ajuntaments, Generalitat, Consells Comarcals, Universitats).

Els criteris de funcionament d’AFMA són empresarials, en el sentit més positiu d’aquest terme. Això significa:

  • Preparació (si cal) de les persones, per a treballar amb qualitat (ser competitius).
  • Condicions laborals: les més avantatjoses possibles. AFMA contracta els treballadors, segons conveni propi, igual o superior al del sector (com és el cas dels treballs forestals, que és el que ocupa el nombre més gran de persones).
  • Vetllar molt específicament per les mesures de seguretat (atès el risc de la feina forestal).
  • Exigència de compliment de normes laborals.

AFMA viu del seu treball (les subvencions són el 2% del pressupost) i no pot ser deficitària.

Explicar als treballadors la naturalesa d’AFMA i la necessitat que altres companys puguin ser contractats temporalment.

Pensem que AFMA ha de ser un trampolí per a la gent, de manera que no s’hi quedin permanentment. Vet ací el sentit del darrer punt.

En l’actualitat s’està gestant un projecte per ajudar la formació de microempreses de les persones que deixin AFMA, atès que hi ha un mercat de feina que el podrien cobrir aquests treballadors.

Com a element terapèutic important està el treball fet a l’aire lliure. Tot i la seva duresa la gent ho agraeix perquè viuen el seu gran desig: la llibertat!

Per acabar, com a limitacions de la nostra entitat assenyalaríem:

Que no serveix per a persones amb més dificultats (de salut, conducta, etc.), atès l’esforç físic i el treball reglat.

Que solament pot atendre a una petita part dels 10.000 interns que tenim a Catalunya.