Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Les comissions i associacions de Justícia i Pau de Catalunya, des de la nostra vocació de servir al bé comú del nostre país, volem donar a conèixer el nostre punt de vista amb motiu de les properes eleccions al Parlament.

 

Transcorreguts tres anys de legislatura, ens dol constatar que no s’ha respectat la voluntat majoritària de la ciutadania catalana de ser consultada formalment sobre l’estatus polític de Catalunya i la seva pertinença o no a l’Estat espanyol. Les diverses iniciatives legals impulsades pel Govern i el Parlament de Catalunya per fer-ho possible han topat amb un negativa rotunda i antidemocràtica de les institucions centrals de l’Estat, que no ha volgut obrir cap tipus de diàleg seriós sobre aquesta qüestió.

Tenint en compte aquesta dura realitat, i observant les diferents candidatures presentades, considerem que les properes eleccions tenen un caràcter excepcional, ja que poden ser un instrument per constatar objectivament i amb claredat quin és el grau de suport polític de la ciutadania a les diferents posicions que es plantegen i per contribuir a fer efectiu el dret a la lliure determinació del poble de Catalunya. Per això demanem al futur Parlament i Govern de Catalunya, així com a les institucions de l’Estat espanyol que assumeixin la responsabilitat de donar una resposta adequada, dialogada, justa, democràtica i favorable al bé comú, a les aspiracions que emanin, en un sentit o altre, de la voluntat majoritària del nostre poble.

En aquest sentit, reiterem que Catalunya és una nació, anterior a la Constitució espanyola de 1978, que gaudeix dels drets que corresponen als pobles i nacions, en particular el dret a la seva lliure determinació, reconegut pels tractats internacionals de Drets Humans.

Finalment, reiterem la nostra petició que la discussió política es faci amb rigor i sense desqualificacions personals i que també afronti els greus problemes socials que pateix el nostre país, especialment com a resultat de la recent crisi econòmica, per tal d’avançar cap a una societat més justa i més favorable a la pau, el bé comú, el desenvolupament sostenible i integral de totes les persones i solidària amb la resta de pobles del món, especialment els més pobres. Per això, reclamem al futur Govern i Parlament catalans a dotar econòmicament i impulsar un pla de xoc de polítiques socials per superar la pobresa a Catalunya.