Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Des de fa molts anys, una de les accions importants de Justícia i Pau és la col·laboració amb escoles i centres educatius de Catalunya. La finalitat és contribuir a la sensibilització i educació dels infants i joves del nostre país i, en general, de tota la comunitat educativa, en favor dels drets humans, la justícia social, la pau i la solidaritat, oferint eines per interpretar la complexa realitat social i animant al compromís personal i col·lectiu.

Amb aquesta finalitat, organitzem sessions de conferència i/o debat, videoforums i altres activitats sobre molt diversos temes, amb una durada aproximada d'entre 60 i 90 minuts. Els destinataris principals són els alumnes d’ESO, batxillerat o cicles, però també ho poden ser alumnes d'altres edats, així com professors i/o pares i mares.

Les sessions s’adapten a l'horari disponible, el perfil del públic i la demanda concreta del centre. S’orienten sempre a promoure la participació dels assistents, aprofundint en les qüestions que desperten més interès. En alguns casos s’acompanyen de material complementari, gràfic o audiovisual, i testimonis.

Les activitats tenen un cost d'entre 90 € i 150 €, en funció de les seves característiques concretes i de la ubicació del centre.

OFERTA D'ACTIVITATS 2014/2015

Per més informació us podeu adreçar a: premsa@justiciaipau.org