Vés al contingut
Per Pastoral Obrera de Catalunya
a A jornal

El món obrer continua existint. No tant perquè sigui majoritari entre nosaltres el treball industrial, de granota i carmanyola, que és la primera imatge que ens ve al cap, sinó perquè la precarietat laboral assetja molts treballadors i treballadores de maneres ben diverses: sous escassos, temporalitat excessiva, parcialitat de la jornada no volguda, abusos, clandestinitat obligada si no es tenen papers, exclusió del sistema de la Seguretat Social, exposició a accidents de treball i un llarg etcètera. La Pastoral Obrera té com a objectiu fer present el Regne de Déu en aquest context perquè la Llum del Ressuscitat il·lumini el dolor laboral del món. Amb el nostre compromís per acompanyar persones i transformar estructures. Els moviments evangelitzadors (JOC, ACO, GOAC, MIJAC) i els equips de pastoral obrera de tantes parròquies hi treballem tant com podem, recordant la frase de Cardijn: “Un jove (o no tan jove) treballador val més que tot l’or del món! Aquí ens podreu conèixer millor.