Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La Immaculada. Cicle B

Barcelona, 8 de desembre de 2017, divendres

 

En la festa de la Immaculada, l’Església celebra que Maria, la mare de Jesús, no va estar tacada pel pecat original.

Què vol dir això?

Que Maria va ser una dona molt especialment estimada per Déu.

Més enllà d’això no sabem res.

Perquè el relat d’Adam i Eva no és històric, sinó mític.

Per tant,

ni va existir el paradís

ni allà no es va cometre cap pecat

ni aquest pecat es transmet de pares a fills, com va dir Sant Agustí.

Aquesta festa d’avui respon a l’ideal de perfecció que cultivaven les teologies de l’antiguitat i de l’Edat Mitja.

El tema va ser objecte de llargues discussions, fins que el 1854 fou definit pel Papa Pius IX que Maria va ser preservada immune de la culpa original.

En definitiva, aquí s’expressava l’ideal del puritanisme grec que va assumir l’Església antiga, és a dir, l’ideal segons el qual la puresa més que la justícia és el mitjà cardinal de Salvació.                                                                                    

Què ens ensenya l’Evangeli?

Que la mare de Jesús va ser una dona senzilla d’un poble pobre i perdut.

Déu prefereix el senzill i concedeix el seu favor als que no es creuen importants.

Déu es fixa en aquests valors.

I és a través d’aquests camins que Jesús es va fer present en la història humana.

En quins valors ens fixem nosaltres?

Quins valors preferim?

Vivim i practiquem la senzillesa o bé anem per la vida com a pets bufats, que bufen estúpidament el caldo fred?