Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

"Transmetre la fe" no vol dir "fer proselitisme", "buscar gent que donin suport a aquest equip de futbol" o "aquest centre cultural", sinó testimoniar amb amor. És el reflex que el Papa Francesc ofereix en l'homilia de la Missa celebrada a Santa Marta. Partint d'un passatge de la Carta de Sant Pau als Corintis, el pontífex aclareix que "la fe no és només la recitació del Credo, sinó que s'expressa en ell”.

La fe no és dona, s’engendra

 El Papa Francesc: testimonieu la fe amb amor i tendresa

Transmetre la fe no vol dir "donar informació", sinó "crear un cor", "en la fe en Jesucrist". Ben lluny d'aprendre mecànicament un llibret o algunes nocions, ser cristià vol dir ser "fecund en la transmissió de la fe", així com l'Església, que "és mare" i engendra "fills en la fe".

"Transmetre la fe no és donar informació, sinó fundar un cor, fundar un cor en la fe en Jesucrist. Per transmetre la fe, no es pot fer de forma mecànica: "Però, pren aquest llibret, estudia’l i després et bategés". No. És un altre el camí per transmetre la fe: transmetre el que hem rebut. I aquest és el repte d'un cristià: ser fecund en la transmissió de la fe. I també és el repte de l'Església: ser mare fecunda, donar a llum fills en la fe ".

Transmetre la fe amb una carícia

El Papa Bergoglio insisteix en la transmissió de la fe que passa per generacions, des de l'àvia fins a la mare, en un aire que fa olor d'amor. Les pròpies creences  viatgen no només amb paraules, sinó amb "carícies", amb "tendresa", fins i tot "en llenguatge corrent". En les paraules del pontífex hi troben lloc les ajudants, gairebé com les segones mares. Estrangeres o no, els casos d’ajudants que transmeten la fe amb cura són cada cop més habituals, ajudant a créixer.

L'Església creix per atracció

Per tant,  una primera actitud en la transmissió de la fe és segurament l’amor; mentre que un segon és el testimoniatge.

"Transmetre la fe no és proselitisme, és una altra cosa, és encara més gran. No és buscar persones que donin suport a aquest equip de futbol, ​​a aquest club, a aquest centre cultural; això està bé, però per la fe no hi val el proselitisme. Molt bé ho ha  dit Benet XVI: ‘L'Església creix no pel proselitisme sinó per l'atracció’. La fe es transmet, però per atracció, això és per testimoniatge".

El testimoniatge genera curiositat

Testimoniar en la vida de cada dia allò en el que es creu i ens fa justos "als ulls de Déu", suscitant curiositat en els que ens envolten.

"És el testimoniatge que causa curiositat en el cor de l'altre i aquesta curiositat l’encén l'Esperit Sant i fa el treball a dins. L'Església creu per atracció, creix per atracció. I la transmissió de la fe es dona a través del testimoniatge, fins al martiri. Quan es veu aquesta coherència de vida amb el que diem, sempre ve la curiositat: ‘Però, per què aquest viu així? Perquè porta  una vida de servei als altres?’ I aquesta curiositat és la llavor que encén l'Esperit Sant i la porta cap endavant. I la transmissió de la fe ens fa justos, ens justifica. La fe ens justifica i en la transmissió nosaltres donem la veritable justícia als altres ".

Traducció per Pere Prat Serra