Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Àngelus del papa Francesc a la plaça Sant Pere del Vaticà. Diumenge 1 de febrer de 2015

Estimats germans i germanes, bon dia!

El passatge de l'Evangeli d'aquest diumenge (Mc 1,21-28) presenta Jesús que, amb la seva petita comunitat dels deixebles, entra a Cafar-Naüm, ciutat on va vivia Pere i que en aquells dies era la més gran de Galilea. Jesús entra en aquella ciutat.

L'evangelista Marc ens diu que Jesús, essent aquell dia un dissabte, es va dirigir immediatament a la sinagoga i es va posar a ensenyar (cf. v. 21). Això fa pensar en la primacia de la Paraula de Déu, Paraula per escoltar, Paraula per acollir, Paraula per anunciar. En arribar a Cafar-Naüm, Jesús no retarda l'anunci de l'Evangeli, no pensa abans en la logística, sens dubte necessària, de la seva petita comunitat, no s'atura en l'organització. La seva principal preocupació és la de comunicar la Paraula de Déu amb la força de l'Esperit Sant. I la gent a la sinagoga queda impressionada, perquè Jesús "els ensenyava com qui té autoritat, i no com els escribes" (v. 22).

Què significa "amb autoritat"? Això vol dir que en les paraules humanes de Jesús se sentia tota la força de la Paraula de Déu, s’hi sentia la mateixa autoritat de Déu, inspirador de les Sagrades Escriptures. I una de les característiques de la Paraula de Déu és que realitza allò que diu. Perquè la Paraula de Déu es correspon a la seva voluntat. Pel contrari nosaltres, sovint, pronunciem paraules buides, sense arrels o paraules supèrflues, paraules que no corresponen a la veritat. Pel contrari la Paraula de Déu correspon a la veritat, és unitat amb la seva voluntat i realitza allò que diu. De fet Jesús, després d’haver predicat, demostra immediatament la seva autoritat alliberant un home, present a la sinagoga, que estava posseït pel dimoni (cf. Mc 1,23-26). Precisament l’autoritat divina de Crist havia suscitat la reacció de satanàs, amagat en aquell home; Jesús, per la seva banda, va reconèixer immediatament la veu del maligne i "va ordenar severament:" Calla! I surt d'aquest home!'"(v. 25). Amb la sola força de la seva paraula, Jesús allibera la persona del maligne. I un cop més els presents queden sorpresos: "Fins i tot mana els esperits malignes, i l'obeeixen" (v. 27). La Paraula de Déu crea en nosaltres la sorpresa. Posseeix la força de sorprendre'ns.

L'Evangeli és paraula de vida: no oprimeix les persones, al contrari, allibera tots els que estan esclaus de tants esperits malvats d'aquest món: l'esperit de la vanitat, el lligam als diners, l'orgull, la sensualitat... L'Evangeli canvia el cor, canvia la vida, transforma les inclinacions al mal en propòsits de bé. L'Evangeli és capaç de canviar les persones! Per tant és deure dels cristians difondre per tot arreu la força redemptora, esdevenint missioners i heralds de la Paraula de Déu. Ho suggereix també el fragment d’avui que acaba  amb una obertura missionera i diu així: "La seva anomenada – l’anomenada de Jesús – s’estengué per tota la regió de Galilea"(v. 28). La nova doctrina ensenyada amb autoritat per Jesús és la que l'Església porta en el món, juntament amb els signes eficaços de la seva presència: l'ensenyament amb la pròpia autoritat i l'acció alliberadora del Fill de Déu esdevenen les paraules de salvació i els gestos d'amor de l'Església missionera. Recordeu-vos sempre que l'Evangeli té la força de canviar la vida! No us oblideu d'això. Això és la Bona Nova, que ens transforma només quan ens deixem transformar per ella. Heus aquí perquè  us demano sempre de tenir contacte diari amb l'Evangeli, de llegir-lo cada dia, un fragment, un passatge, per meditar-lo i també de portar-lo amb vosaltres a tot arreu: a la butxaca, a la cartera... És a dir alimentar-se cada dia d'aquesta font inexhaurible de salvació. No us en oblideu! Llegir un passatge de l'Evangeli cada dia. És la força que ens canvia, que ens transforma: canvia la vida,  canvia el cor.

Invoquem la materna intercessió de la Mare de Déu, aquella que va acollir la Paraula, i l'ha generat per al món, per a tots els homes. Ella ens ensenya a ser oients assidus i anunciadors autoritzats de l'Evangeli de Jesús.

Traducció: Pere Prat –Catalunya Religió