Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Homilia del papa Francesc a la casa de Santa Marta. Dilluns 28 de novembre de 2016

Trobar-se amb Jesús: és aquesta “la gràcia que nosaltres volem a l’Advent”. El papa Francesc ha centrat l'homilia de la Missa a Santa Marta en el tema de l'encontre amb el Senyor. Sobretot ha observat que, en aquest període de l'Any, la Litúrgia ens proposa nombrosos encontres de Jesús: amb la seva Mare al ventre, amb Sant Joan Baptista, amb els pastors, amb els Mags. Tot això, ha continuat, ens diu que l'Advent és "un temps per caminar i anar a l'encontre del Senyor, és a dir, un temps per no estar parat".

Pregària, caritat i lloança: així ens trobarem amb el Senyor

Així doncs ens hem de preguntar com podem anar a l'encontre de Jesús: “Quines són les actituds que haig de tenir per trobar-me amb el Senyor? Com –es pregunta Francesc– haig de preparar el meu cor per trobar-me amb el Senyor?”.

"En la pregària a l'inici de la Missa, la Litúrgia ens assenyala tres actituds: vigilants en la pregària, treballadors en la caritat i exultants en la lloança. És a dir, haig de pregar, amb vigilància; haig de ser laboriós en la caritat –la caritat fraterna: no només donar almoina, no; també tolerar la gent que em molesta, tolerar a casa els nens quan fan massa soroll, o el marit o la dona quan hi ha dificultats, o la sogra... no ho sé... però tolerar... Sempre la caritat, però treballadora. I també la joia de lloar el Senyor: "Exultants en la joia". Així hem de viure aquest camí, aquesta voluntat de trobar-nos amb el Senyor. Per trobar-lo bé. No estar aturats. I ens trobarem amb el Senyor".

Allà, però, ha afegit el papa "hi haurà una sorpresa, perquè Ell és el Senyor de les sorpreses". Tampoc el Senyor, ha dit, "no està parat". Jo, ha afirmat, "estic en camí per anar a trobar-lo i Ell està en camí per trobar-se amb mi, i quan ens trobem veiem que la gran sorpresa és que Ell m'està buscant, abans que jo comenci a buscar-lo".

El Senyor sempre ens precedeix en l'encontre

Aquesta, ha afirmat, és “la gran sorpresa de l'encontre amb el Senyor. Ells ens ha cercat abans. Ell sempre és el primer. Ell fa el seu camí per trobar-nos". És el que li va succeir al Centurió:

"Sempre el Senyor va més enllà, va primer. Nosaltres fem un pas i Ell en fa deu. Sempre. L'abundància de la seva gràcia, del seu amor, de la seva tendresa que no es cansa de buscar-nos. També, de vegades, amb coses petites: nosaltres pensem que trobar-nos amb el Senyor és una cosa magnífica, com aquell home de Síria, Naaman, que era leprós: i no és simple... I també ell va tenir una sorpresa gran sobre la manera de comportar-se de Déu. I el nostre és el Déu de les sorpreses, el Déu que ens està cercant, ens està esperant, i només demana de nosaltres el petit pas de la bona voluntat".

Nosaltres, ha continuat, hem de tenir la "voluntat de trobar-nos amb ell". I després, Ell "ens ajuda". El Senyor, ha confirmat, "ens acompanyarà durant la nostra vida". Tantes vegades, ha estat la seva reflexió, "ens veurà allunyar-nos d'Ell, i Ell espera com el Pare del Fill pròdig".

La fe no és saber tot sobre la dogmàtica, sinó trobar-se amb Jesús

“Tantes vegades –ha afegit– veurà que volem apropar-nos i Ell surt al nostre encontre. És l'encontre amb el Senyor: això és el que és important! L'encontre". "A mi –ha recordat Francesc– sempre m'ha colpit el que el papa Benet va dir, que la fe no és una teoria, una filosofia, una idea: és un encontre. Un encontre amb Jesús". Si no, si no t'has "trobat amb la seva misericòrdia" pots també "recitar el Credo de memòria, però no tenir fe":

“Els doctors de la Llei sabien tot, tot sobre la dogmàtica d'aquell temps, tot sobre la moral d'aquell temps, tot. No tenien fe, perquè el seu cor s'havia allunyat de Déu. Allunyar-se o tenir la voluntat d'anar a l'encontre. I aquesta és la gràcia que nosaltres avui demanem. "Oh, Déu, Pare nostre, suscita en nosaltres la voluntat d'anar a l'encontre del teu Crist", amb les bones obres. Anar cap a Jesús. I per això recordem la gràcia que hem demanat en la pregària, amb la vigilància en la pregària, la laboriositat en la caritat i exultants en la lloança. I així ens trobarem amb el Senyor i tindrem una bellíssima sorpresa”.

Traducció: Ignasi Segura —Catalunya Religió