Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Àngelus del papa Francesc a la Plaça Sant Pere del Vaticà. Diumenge 4 de gener de 2015

Estimats germans i germanes, bon dia!

Un bon diumenge ens regala el nou any! Un bon dia!

Sant Joan diu en l'Evangeli que hem llegit avui: "En ell hi havia la vida, i la vida era la llum dels homes; la llum resplendeix en la foscor, i la foscor no ha pogut vèncer-la... venia al món la llum veritable, la que il·lumina tot home"(1,4-5.9). Els homes parlen molt de la llum, però sovint prefereixen la tranquil·litat enganyosa de la foscor. Parlem molt de la pau, però sovint recorrem a la guerra o escollim el silenci còmplice, o bé no fem res en concret per construir la pau. De fet, sant Joan diu que "ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit" (Jn 1,11); perquè "la condemna és aquesta: la llum -Jesús- ha vingut al món, però els homes s’han estimat més la foscor que la llum, les seves obres eren dolentes. Tots els qui obren el mal tenen odi a la llum i no s’acosten a la llum perquè quedarien al descobert les seves obres"(Jn 3,19-20). Així es diu en l'Evangeli de sant Joan. El cor de l'home pot rebutjar la llum i preferir la foscor, perquè la llum posa al descobert les seves males obres. Qui fa el mal, odia la llum. Qui fa el mal, odia la pau.

Hem començat fa pocs dies l'any nou en nom de la Mare de Déu, celebrant la Jornada Mundial de la Pau, sobre el tema "No més esclaus, sinó germans". La meva esperança és que se superi l'explotació de l'home per l'home. Aquesta explotació és una plaga social que fereix les relacions interpersonals i impedeix una vida de comunió marcada per respecte, justícia i caritat. Cada home i cada poble té fam i set de pau; per tant és necessari i urgent construir la pau!

La pau no és només l'absència de guerra, sinó una condició general en el qual la persona humana està en harmonia amb si mateixa, en harmonia amb la natura i en harmonia amb els altres. Aquesta és la pau. No obstant, fer silenciar les armes i aturar els brots de guerra segueix sent la condició inevitable per començar un camí que condueixi a l'assoliment de la pau en els seus diferents aspectes. Penso en els conflictes que encara sagnen en masses regions del planeta, en les tensions en les famílies i en les comunitats -però en quantes famílies, en quantes comunitats, fins i tot parroquials, hi ha la guerra!– com també en els contrastos efervescents en les nostres ciutats i en els nostres països, entre els grups de diversitat cultural, ètnica i religiosa. Hem de convèncer-nos, malgrat tota aparença contrària, que l'harmonia és sempre possible, en tots els nivells i en totes les situacions. No hi ha futur sense propòsits i projectes de pau! No hi ha futur sense pau!

Déu, en l'Antic Testament, ha fet una promesa. El profeta Isaïes deia: "forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l’espasa contra una altra, ni s'entrenaran mai més a fer la guerra "(Is 2,4). És bonic! La pau s’anuncia com un do especial de Déu, en el naixement del Redemptor: "Pau a la terra als homes que Déu estima” (Lc 2,14). Aquest do requereix de ser implorat incessantment en la pregària. Recordem, aquí a la plaça, el cartell: "A l'arrel de la pau hi ha la pregària". Cal implorar aquest do i s'ha d'acollir tots els dies amb compromís, en les situacions en què ens trobem. En els albors d'aquest nou any, tots estem cridats a revifar en el cor un impuls d’esperança, que s'ha de traduir en obres concretes de pau. "Tu no estàs bé amb aquesta persona? Fes les paus!"; "A casa teva? Fes les paus!"; "En la seva comunitat? Fes les paus!"; "En el seu treball? Fes les paus!". Obres de pau, de reconciliació i de fraternitat. Cadascú de nosaltres ha de fer gestos de fraternitat envers els altres, especialment als que estan patint tensions familiars o conflictes de diversa índole. Aquests petits gestos tenen molt valor: poden ser llavors que donen esperança, poden obrir camins i perspectives de pau.

Invoquem ara a Maria, Reina de la Pau. Ella, durant la seva vida terrenal, ha experimentat no poques dificultats, relacionades amb la lluita diària de l'existència. Però mai no ha perdut la pau del cor, fruit de l’abandó confiat a la misericòrdia de Déu. A Maria, la nostra tendra Mare, demanem que indiqui al món sencer el camí segur de l'amor i de la pau.

Traducció: Pere Prat –Catalunya Religió