Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per estar realment oberts a totes les tradicions espirituals, i alhora mantenir-se connectat a la nostra, és necessari despullar les religions de creences, dogmes, aspectes culturals, socials… per tal d’arribar al cor de la tradició espiritual: l'eix, el nucli de cada religió. Només des d'aquest eix podrem percebre les altres religions com els diferents radis d'una roda: diferents camins que porten al mateix lloc. Des d'aquest punt central podem obrir-nos, veure i aprendre de la multiplicitat i la diversitat religiosa.

Arribar a aquest centre significa contactar amb nosaltres mateixos, amb el nostre nucli més íntim, amb la dimensió espiritual. El camí espiritual ha de passar necessàriament a través nostre, no hi ha dreceres. Només així aconseguirem preservar la nostra tradició espiritual viva. Si ens situem en aquest punt central, no necessitem abandonar la nostra pròpia tradició per convertir-nos a una altra. Per exemple, podem continuar sent budistes i alhora integrar aspectes del cristianisme. Una de les aportacions rellevants que el cristianisme ofereix al budisme és la Teologia de l'Alliberament que, en cert sentit, ha impulsat el budisme compromès a Occident. D'altra banda, l'època actual requereix, urgentment, contactar amb la dimensió espiritual i silenciosa del nostre ésser. En aquest sentit, podem continuar sent cristians i adoptar les tècniques meditatives que ens ofereix el budisme.

Actuar des de la nostra realitat de pluralisme religiós significa actuar conjuntament i, en aquest context, el diàleg interreligiós es converteix en un mitjà eficaç i indispensable per al veritable canvi social. Tots som responsables de la nostra pròpia transformació interior, des del silenci i la no acció, només així podrem contribuir de manera eficaç en l'acció social a favor de la pau i la justícia. En paraules de Casaldàliga; “Si no som honestos amb nosaltres mateixos, no ho serem amb el món”. Tenim la gran oportunitat, doncs, de conrear la responsabilitat universal de la qual tant ens parla el Dalai Lama, una responsabilitat basada en l'amor i la compassió.