Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Una nova iniciativa pastoral sorgeix entre la Taula Diocesana de Joventut (que es reuneix a la Delegació un cop cada dos mesos) i el MCJ: La Jornada Esportiva.

Aquesta activitat neix amb l'objectiu de que joves de diferents realitats parroquials i d'escoles tinguin un punt de trobada. Aquesta es durà a terme el 20 de febrer al SAFA Horta a partir de les 15.30 i es jugarà a esports com futbol, bàsquet i pitxi. Al final de la Jornada hi haurà brenar per a tots.

BASES DE LA JORNADA ESPORTIVA

Inscripcions

- La inscripció: mcj@gmail.com o via missatge privat en Facebook abans del dia 13 de febrer indicant: nom de cada participant, cognoms, edat, grup o parròquia de procedència, email, telèfon i nom del responsable.

- Per a més informació trucar al telèfon: 646592343 o a la web http://mcjbcn.com.

Modalitat

- Participen tots aquells joves de parròquies i/o escoles des dels 14 anys cap endavant.
- Els esports als que es jugarà són el futbol, el bàsquet i el pitxi.
- Cada equip estarà format per entre 5 i 10 jugadors, depenent del nombre final de participants.
- Els equips seran mixtos nois i noies.
- Els equips seran formats per part de la comissió organitzadora amb l’objectiu de que
aquest siguin equilibrats tenint en compte les diverses edats dels participants.
- Els equips es crearan just abans de l’inici del campionat.
- Cada partit tindrà una durada determinada que dependrà del nombre final de participants.
- Qualsevol acte de violència verbal o física o comportament no correcte cap a un altra
persona serà sancionat amb l’expulsió d’aquesta persona de les instal·lacions.

Sistema de Campionat

- El sistema que es farà servir per al campionat serà el de la liguilla. Serà campió de
cadascun dels esports, l’equip que més punts sumi al final de la Jornada.

Reglament

- S’usarà el reglament propi dels tres esports.
- Cada grup o participant haurà de presentar-se amb un responsable.
- Els participants hauran de presentar-se amb roba i calçat esportiu i amb dues samarretes: una blanca y una d’un altre color, per a poder formar els equips.
- Els partits es podrien veure afectats per condicions climatològiques desfavorables.
- Qualsevol situació no considerada en les bases serà decidida per l’àrbitre o la comissió organitzadora. dels grups i/o participants es farà a través del correu electrònic