Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El Museu Episcopal de Vic (MEV) proposa l'activitat jove "Un flaix al romànic 11" que es desenvolupa a partir del format de concurs fotogràfic.


Bases del concurs de fotografia per a joves

Participants
Joves de 12 a 16 anys.

Tema
Fotografies de fragments d’art romànic de tot arreu.

Tècnica
Tècnica fotogràfica lliure.

Incentius
Hi ha un premi per a la institució educativa que millor fomenti la participació dels seus alumnes.

Condicions
• Cada concursant presentarà una única imatge en format paper i un CD.
• Les fotografies seleccionades s’exposaran al MEV i es penjaran a la pàgina web.
• Les imatges en format paper i en format digital gravades en un CD es lliuraran al MEV. Al dors de cada fotografia hi ha de constar el títol, el lloc on s’ha fet la fotografia del fragment i la població, i el pseudònim de l’autor. Al CD hi ha de constar el pseudònim.
• En un sobre tancat, amb el mateix títol i pseudònim, es lliuraran les dades personals de l’autor: nom i cognoms, adreça, població, edat, telèfon, nom de l’Institut o Escola amb la població i una còpia del DNI.
• Tingueu en compte que cal presentar fotografies de fragments d’obres romàniques. No s’acceptaran imatges que mostrin obres senceres.
• Recordeu que al MEV no es poden fer fotografies de les obres.
• Teniu temps per presentar les fotografies al MEV fins el dia 30 d’abril del 2011 (Els dilluns el museu està tancat).
• Tots els participants obtindreu dues invitacions per visitar el MEV.
plaça Bisbe Oliba, 3 - 08500 Vic (Barcelona) - Tel 938 869 360 / fax 938 869 361
informacio@museuepiscopalvic.com - www.museuepiscopalvic.com
Format
Les fotografies s’han de presentar en format paper i en format digital:
• La fotografia en format paper ha de fer de mida 18 x 24 cm i es presentarà enganxada sobre una cartolina negra DIN A4 per poder exposar les obres al MEV.
• Es lliurarà un CD amb la imatge en format JPG, amb una mida aproximada de 1000 Kb (1Mb).

Premis
El concurs atorga:
• 1 premi a la fotografia amb més qualitat fotogràfica
• 1 premi a la fotografia més creativa
• 1 obsequi pels dos accèssits corresponents a cadascuna de les categories anteriors
• 1 premi per a l’escola o institut que més participants tingui
• 1 premi per la fotografia més votada popularment durant els dies d’exposició

Exposició
Les fotografies presentades s’exposaran al MEV del maig al juliol de 2011. També s’exposaran a la pàgina web del MEV. (Si es creu convenient es farà una selecció de les imatges exposades).

Jurat
Format per diferents especialistes. El veredicte es farà públic coincidint amb la inauguració de l’exposició al MEV.

Altres consideracions
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases. Quedaran excloses del concurs les fotografies que no compleixin les condicions establertes en les bases.