Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El Bisbe Sebastià Taltavull ha publicat un llibre de meditacions sobre les set paraules de Crist:

Per què la creu de Jesús és escàndol i absurd per a uns i força i saviesa per a uns altres? Estem davant d’un misteri i només podem accedir-hi des de la fe en Aquell qui ha estat crucificat, Jesús.

Les «set paraules» de Jesús a la creu són els crits d’una humanitat que gemega i viu el drama de la injustícia i l’abandó. Són les innombrables paraules dels qui demanen i no són escoltats, dels qui clamen i són injustament agredits.

Un text preparat per un recès del Moviment de Professionals Catòlics i editat amb dibuixos de Josep Rom.