Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La Fundació Joan Maragall i el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia proposen el cicle de conferències "Llibres que marquen època", coordinat per ANTONI BLANCH I JAUME FONTBONA.
 
"Atenent la demanda del públic, continuarem aquest curs la sèrie de conferències que vàrem començar fa dos anys. Volem recuperar algunes grans obres que van marcar el segle XX per la seva singular capacitat de pensament o de creativitat artística. Aquells llibres que es poden anomenar “clàssics” perquè la seva gran influència resulta encara vigent o mereix d’ésser rescatada de l’oblit.
 
L’objectiu de l’activitat no és, però, endinsar-nos en genèriques dissertacions històriques ni tractar en detall de la vida i obra de conjunt de l’autor triat. Cada sessió serà dedicada a una sola gran obra -justament considerada com a “clàssica”- que serà analitzada i degudament avaluada per tal de motivar-nos a fer-ne avui una nova lectura."
 
Dilluns 22 de novembre 2010 (Al Centre Cristianisme i Justícia)
QUI ÉS UN CRISTIÀ? DE HANS URS VON BALTHASAR, presentada per FRANCESC TORRALBA

Dilluns 14 de febrer de 2011 (A la Fundació Joan Maragall)

CIEN AÑOS DE SOLEDAD DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, presentada per ANTONI BLANCH

 
Dilluns 9 de maig de 2011 (Al Centre Cristianisme i Justícia)
EL SILENCIO DEL BUDDHA. UNA INTRODUCCIÓN
AL ATEISMO RELIGIOSO DE RAIMON PÀNIKKAR
Obra presentada per VICTORINO PÉREZ PRIETO
 
Dilluns 6 de juny de 2011 (A la Fundació Joan Maragall)
EL MEDI DIVÍ DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, presentat per RAMON M. NOGUÉS
 
Les sessions seran de 2/4 de 8 a 9 del vespre.
L’assistència a aquesta activitat és gratuïta, però cal confirmar-la prèviament:
 
Fundació Joan Maragall
(València, 244)
Telèfon: 93 488 08 88
fjm@fundaciojoanmaragall.org
www.fundaciojoanmaragall.org
 
Centre Cristianisme i Justícia
(Llúria, 13)
Telèfon: 93 317 23 38
info@fespinal.com
www.fespinal.com
 
Edicions suggerides:
 
Hans Urs von Balthasar, Qui és un cristià? (Clàssics cristians del segle XX, 4), Barcelona: Pòrtic 2009.
Gabriel García Màrquez, Cien años de soledad (40ª edición conmemorativa), Barcelona: Mondadori 2007.
Raimon Pànikkar, El silencio del Buddha. Una introducción al ateísmo religioso, Madrid: Siruela 2000.
Pierre Teilhard de Chardin, El medi diví (Glossa 3), Barcelona: Claret 1995. [Versió castellana: El medio divino: ensayo
de vida interior, Madrid: Trotta 2008].