Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

DIVENDRES DE LA SETMANA XI DURANT L’ANY (I) Dia 21 de juny: sant Lluís Gonzaga 2C 11,18.21b-30; Sl 33,2-3.4-5.6-7 (R.: cf. 18b); Mt 6,19-23 Es pot ben dir que la història de la salvació a la Sagrada Escriptura comença amb un tresor amagat dins un sac. Els atribolats germans de Josep, quan se’n tornen d’Egipte de comprar gra, es troben amagats dins el sac els diners amb què havien pagat.