Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

No diem res de nou si afirmem que encarem un curs escolar atípic, en línia de continuïtat amb el que hem deixat enrere. Les autoritats sanitàries informen que, si bé la incidència del SARS-CoV-2 continua baixant, encara se'n manté una transmissió comunitària no controlada i sostinguda que pot excedir les capacitats de resposta del sistema sanitari, que durant les últimes cinc setmanes s'ha estès a la resta de franges d'edat, la qual cosa suposa un augment de la càrrega assistencial i pressió sobre la xarxa hospitalària. En definitiva, la COVID continua essent, encara, una maleïda companya de viatge.

L’experiència viscuda ens mostra com des de l’escola concertada el treball en equip, la coresponsabilitat, la professionalitat dels equips docents i del personal d’administració i serveis ha donat com a resultat la superació d’una situació altament complexa i carregada d’incerteses. Una resposta que ha estat valorada per la societat en general i la comunitat educativa en particular, encara que no s’hagi prodigat com cal als mitjans.

També la pandèmia ha mostrat una evidència, reconeguda sotto voce però cada cop amb veu més forta: la insostenibilitat d’un model que es basa en una (teòrica) important aportació econòmica de l’Administració, però que no arriba a cobrir ni tan sols les dues terceres parts de la gratuïtat de l’ensenyament obligatori. I, malgrat les actuacions poc coherents de l’Administració, que retalla concerts o dilata les subvencions per a l’equitat educativa quan el context demanda actuacions en sentit radicalment contrari, les nostres escoles continuen essent un referent i un punt de trobada de cohesió entre l’equip docent i el personal d’administració i serveis, d’aplicació amb els nostres alumnes, d’enfortiment de vincles amb les famílies. Perquè creiem i actuem al Servei d’Educació de Catalunya, amb ple convenciment i així volem continuar.

Per això la nostra funció no la podem fer sols des de l’escola. Les autoritats han d’extremar les precaucions per garantir una tornada a les aules tranquil·la, tal com han transmès, i maldar perquè al llarg del curs el servei educatiu pugui adaptar-se a les circumstàncies que derivin de la situació sanitària, aportant el suport, els recursos i les orientacions que calgui, fent realitat totes les garanties amb les quals s’ha compromès. Amb claredat, amb coherència i amb confiança en els equips de professionals que dia rere dia fan la seva feina a les escoles, en especial els equips de professorat recolzats per la infraestructura d’administració i serveis i coordinats i liderats per les direccions i titularitats.

Volem també fer-nos ressò del desig de mantenir una relació de recíproca confiança i col·laboració amb les autoritats educatives, que ens ajudin a encarar el curs i la situació del sector de la millor manera possible. En aquest context estem treballant i ens volem mantenir. Perquè un diàleg fluid i confiat és l’avantsala del consens que permeti fer eficaç el que significa el Servei d’Educació de Catalunya. Però també hem d’estar amatents perquè tothom respecti el que som i el que representem, per mantenir en el centre de l’atenció la satisfacció de les nostres legítimes expectatives, per aconseguir, en definitiva, el tracte just i igualitari que mereix l’escola concertada i que les actuacions espúries no eixamplin encara més la discriminació i el perjudici que vivim com a sector.

Demà passat s’incorporarà a les nostres escoles el gruix dels equips. Molts ànims en aquests moments d’incertesa però també d’il·lusió i de renovada confiança, i el nostre desig que tots i totes puguem gaudir d’un bon curs escolar, malgrat la realitat que vivim, i que tant de bo aquest sigui el curs de la recuperació de la normalitat i en el que tots -Administració, equips de les escoles, comunitat educativa, forces polítiques-... pensem i actuem en clau de Servei d’Educació de Catalunya.