Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El proper dimecres dia 12 el nou curs arrencarà amb 1.225.823 alumnes matriculats al segon cicle d’educació infantil, als nivells obligatoris i als postobligatoris.

Tot i la fredor que les caracteritza, és bo de conèixer algunes xifres, perquè són indicadors que ens poden ajudar a entendre la ‘salut’ del sistema. Sempre comparant el curs que ara s’inicia amb el passat, la pèrdua més important d’alumnat es produeix al segon cicle d’Educació Infantil, com, d’altra banda, ja tots pressuposàvem. El curs començarà amb 7.023 alumnes menys que l’anterior. Als centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya, aquesta pèrdua es reparteix en 4.733 alumnes menys als centres públics i 2.199 menys als centres privats concertats. La proporció de disminució respecte del curs passat és la mateixa: un -3,26% en ambdós tipus de centres. Una situació que contrasta amb alguns discursos oficials quan parlen d’aquesta situació.

L’Educació Primària també perd alumnes: 2.847, dels quals 1.964 corresponen a centres públics i 848 als privats concertats. Aquí, el percentatge de pèrdua és lleugerament superior a la pública (un -0,60%) que a la concertada (un -0,56%).

L’ESO guanya 9.682 alumnes, 6.115 (un 3,07%) en centres públics i 3.436 (un 3,12%) en els privats concertats. Aquí l’increment de l’escola concertada és moderadament superior que a la pública.

Aquesta realitat demogràfica, especialment a l’Educació Infantil, ha afectat algunes escoles del nostre col·lectiu en particular, però també a tot el Servei d’Educació de Catalunya. L’escola, però, es posa en marxa amb la participació il·lusionada i vigorosa de tota la comunitat educativa.

Som també a la vigília de la Diada Nacional de Catalunya. Temps d’incertesa i d’expectatives, també època d’esperança. Moments en què es referma la necessitat dels lideratges. Lideratges polítics, econòmics, socials i a tota escala. També a les institucions educatives, al capdavant de cada xarxa escolar i de cada escola. Igualment, el lideratge que exerceix cada mestre a la seva aula. Un lideratge que, a l’escola cristiana, testimoniï valors de l'Evangeli i la crida de Jesús a estimar l’altre, presentant valors de sempre, però amb nous mètodes, nous llenguatges i amb un renovat entusiasme.

La vitalitat de l’escola cristiana fa quallar sòlids projectes educatius que són presents en la nostra societat, perquè la seva oferta és ben estimada per un sector social que hi confia l’educació de llurs fills i filles. El servei educacional i social que presten és cabdal per a l'èxit educatiu de tots els alumnes, que és el nostre objectiu comú. I hi podrem contribuir de manera plena i eficaç quan cap pare ni cap mare trobi obstacles per triar el projecte educatiu que consideri més adient a les seves conviccions. Barreres que, a hores d’ara, existeixen a causa de l’infrafinançament dels centres concertats. S’ha d’acabar amb aquesta situació injusta, com també han de quedar apartats els missatges de confrontació entre els diferents tipus de centres. Totes, escoles públiques i escoles privades concertades, compartim finalitat: l’educació de l’alumnat que s’incorpora a cada centre. Tots volem reeixir en els nostres objectius, perquè som conscients de l’enorme i transcendent responsabilitat d’acompanyar els nens i nenes, nois i noies, en el camí de la seva formació, amb el sentit d’integració en un únic Servei d’Educació de Catalunya.

Invoquem l’ajut del Senyor i l’assistència de l’Esperit en la tasca de cada dia que dimecres emprendrem. Que tinguem un molt bon curs!