Vés al contingut

El Ple del Parlament de Catalunya celebrat divendres dia 10 de març ha aprovat la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023. Pràcticament un més desprès que el Govern els lliurés a la Cambra, els comptes de la Generalitat han superat el tràmit parlamentari amb 73 vots a favor i 57 en contra. El mateix dia s’aprovà també la coneguda com “Llei d’acompanyament”, un text legal amb mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic que bàsicament contempla la legislació de determinats tributs però que acaba abastant molts altres camps d’actuació.

Els pressupostos del Govern recentment aprovats inclouen una despesa total de 41.025 milions d’euros (ME), xifra que suposa un increment del 7,6% respecte als anteriors, i els departaments que més creixen en valor absolut són Salut i Educació, amb increments de 1.128 ME i 675 ME, respectivament.

Si parem atenció al contingut específic d’Educació, a través d’aquesta llei es doten de manera important recursos per al sector públic. Així, es consoliden 6.800 places de personal docent d’aquest sector i es destinen 26 ME més (fins arribar als 138 ME) per al Pla d’Equipaments Educatius. D’altra banda augmenta en 52 ME el finançament de les llars d’infants per garantir la gratuïtat de l’I2; es destinen 55 M€ al desplegament del Pacte contra la segregació escolar i 63 M€ a l’educació inclusiva. D’aquestes darreres partides,  caldrà veure quin import concret es destina a l’escola concertada, perquè els compromisos adquirits pel Departament i la important diferència de recursos que es destinen als centres públics i a l’escola concertada requereixen igualar els esforços financers envers el nostre sector per part de l’Administració.

Una partida pressupostària que experimenta una notòria variació és la destinada a finançar el mòdul de despeses de funcionament dels concerts educatius, que s’incrementa de forma considerable al segon cicle d’educació infantil, a l’educació primària i a l’educació secundària obligatòria. D’aquesta manera, segons que consta al projecte de llei, aquest mòdul assoleix, per als dos primers nivells, la quantitat de 9.371,70 €/any, mentre que a l’ESO els imports són de 12.183,29 euros anuals per al 1r i 2n cursos i de 13.447,21 euros anuals per al 3r i 4t.

Durant més d’un any, les entitats representatives de les titularitats de les escoles privades concertades han mantingut una línia de diàleg i de negociació amb el Departament d’Educació i amb les forces polítiques parlamentàries. Des de la FECC i l’APSEC s’ha dut a terme un seguit de contactes i reunions que han donat l’oportunitat als diversos actors polítics de tenir coneixement directe i clar de la realitat de l’escola cristiana a Catalunya i que ha permès emmarcar les actuacions en un ambient de comprensió i amb esperit constructiu. S’ha tingut també l’oportunitat d’insistir en un debat serè, objectiu i rigorós amb aquests representants amb l’interès  de poder avançar cap a la millora del finançament de l’escola concertada. Amb el criteri de què hi ha molta matèria per avançar, però que calia prioritzar les metes. I les despeses de funcionament, que fins el moment tenien una cobertura que voltava una tercera part de la despesa real, han estat el focus prioritari en la matèria de negociació.

Ens sentim satisfets per l’objectiu aconseguit, i ara reflectit a la llei de pressupostos. L’increment del mòdul de despeses de funcionament és ja una realitat, que podem qualificar d’històrica, que serà efectiva a partir del mes de gener d’aquest any 2023. I estem agraïts a tot el col·lectiu de les escoles, que ha sabut restar expectant al resultat final amb paciència i confiança, així com als representants de les institucions titulars pel seu suport, seguiment i comprensió envers la línia de negociació encetada. També al Departament d’Educació i a les forces polítiques concernides, per la voluntat manifesta de respectar els compromisos assolits en la negociació.

Ara tots som testimonis d’un important avenç cap el just finançament de les escoles d’iniciativa social. Conscients del que s’ha aconseguit però assumint que només és el punt de partida d’un camí que encara té molt espai per recórrer, i pel que caldrà mantenir ben vius els sentits de pertinença i unitat per consolidar-lo i continuar-ne treballant amb ànims i amb esperança pel bé comú del nostre sector i del Servei d’Educació de Catalunya.

Temàtica
Territori

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.