Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

En els darrers anys, la Formació Professional s’ha consolidat com a oferta formativa de qualitat orientada a una més directa inserció laboral. Així, ha esdevingut motor de transformació més enllà del sistema educatiu, prenent cada cop més importància la relació entre les empreses i les escoles, que d’aquesta manera poden oferir una formació de qualitat. Igualment, la Formació Professional ha esdevingut un element estratègic per sortir de la crisi. Aquesta idea ens deixa clara la importància per al nostre futur de mantenir i d'incrementar el prestigi dels cicles formatius de FP per fonamentar la nostra competitivitat i productivitat futura sobre bases sòlides.
L’Escola Cristiana de Catalunya té una presència destacada en aquesta oferta, que no és precisament producte de l’oportunitat. El nostre col·lectiu recull els precedents històrics de l’acció d’institucions d’església en aquest terreny, com les de les “escoles professionals salesianes”, pioneres en aquesta iniciativa i que s’instauraren a les acaballes del segle XIX, així com tantes altres institucions que, des de finals del segle XIX i inicis del XX, han maldat per fer de la formació professional un genuí servei als alumnes i al país.

Des d’aquesta perspectiva, la Fundació Escola Cristiana ha volgut sempre enfocar aquests estudis des d’un àmbit ben específic -i ha disposat en tot moment d’una secció concreta, que ha col·laborat activament amb el conjunt d’escoles que incorporen a la seva tasca aquesta oferta educativa- i ha actuat i actua de pont i interlocució tant amb els sectors socials i productius com amb l’administració educativa.

La diversitat de cicles formatius de què disposa el sistema educatiu actual permet escollir l’opció més adient per a cada situació, i obtenir així una titulació que facilita la progressió en el mateix sistema i la incorporació al mercat laboral. Per al proper curs, l’oferta abasta 75 títols diferents corresponents a 22 famílies professionals, oferts per 53 centres docents ubicats en 24 municipis catalans. Aquesta presència és superior a la que s’oferia el curs passat, signe de la bona acollida i el bon servei que fan les nostres institucions en aquest marc específic.

Aquests centres ofereixen Formació Professional en diferents modalitats:

- Ensenyament presencial a les instal·lacions pròpies de l’escola adaptades a les necessitats i especificitats de cadascuna de les famílies professionals.

- Ensenyament semipresencial, modalitat on part de la formació es fa a distància.

- Ensenyament dual, on l’alumne pot aprendre mentre treballa en una empresa del sector.

- A distància, una FP online que duu l’aula a casa i cada alumne té flexibilitat per marcar el seu propi ritme d’aprenentatge.

L’oferta es completa amb un conjunt de programes de formació inicial (PFI), impartit en 16 modalitats i a 10 municipis del nostre territori, amb els cursos d’accés al cicles formatius de grau mitjà (CAM) i de grau superior (CAS) i dels de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de formació professional de grau superior.

Un fet diferenciador del conjunt de centres de l’Escola Cristiana de Catalunya és el seguiment i acompanyament tutorial, que es fa no només a l’escola, sinó a les empreses vinculades, que és on realment es pot veure el fruit directe dels coneixements adquirits.
Tota l’oferta de formació professional inicial de les escoles adherides a la FECC per al proper curs està recollida en una guia que podeu consultar a través del següent enllaç.

La guia presenta dues parts:

1. L’oferta prevista de cicles formatius per al 2016-17, que conté la relació de títols que s’ofereixen, i les escoles on és previst que es puguin cursar el curs vinent. També l’oferta de PFI i dels diversos cursos d’accés.

2. La relació d’escoles cristianes amb oferta de FP amb les adreces de contacte corresponents.

Esperem que ajudi en la tasca d’orientació dels alumnes que els volen cursar o a aquells a qui se’ls en pot recomanar. Per tant, feu-ne la màxima difusió. La informació també és accessible al cercador www.triaescolacristiana.cat.

Si el vostre centre no ofereix cicles formatius i teniu alumnes als quals cal recomanar-los aquesta opció, aquesta guia us permet trobar propostes de qualitat dels centres del col·lectiu. Recomanar-les serà una bona orientació!